POLSKIE TOWARZYSTWO BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ
2014-12-05

XXV Zjazd Balneologiczny

XXV Zjazd Balneologiczny jest największym wydarzeniem naukowo-dydaktycznym w Polsce w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej w 2015 roku.

Organizacją Kongresu Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej podjął się Polańczyk Zdrój.
Jest to pięknie uzdrowisko położone na Półwyspie Jeziora Solińskiego, w województwie podkarpackim. Jest to kurort na miarę miana bieszczadzkiej perły: idealne dla ludzi bardziej ceniących uroki przyrody niż wielkomiejski gwar.
Zapraszam do udziału w XXV Zjeździe Balneologicznym wszystkich balneologów, i lekarzy innych specjalności pracujących w uzdrowiskach i ośrodkach pozauzdrowiskowych, geologów, klimatologów, balneochemików,
menedżerów lecznictwa uzdrowiskowego oraz fizykoterapeutów i pielęgniarki uzdrowiskowe.

Zjazd nasz ma charakter międzynarodowy. Przewidujemy 2 sesje w języku angielskim w których wykładowcami będą goście zagraniczni, wybitne światowe autorytety z balneologii i lecznictwa uzdrowiskowego. 
Do udziału w naszym Kongresie zaproszono gości z: Włoch, Francji, Niemiec, Turcji, Słowacji, Rosji, Ukrainy, Kazachstanu, Litwy, Węgier, Rumunii, Izraela, Japonii, Kuby, Chin, Stanów Zjednoczonych, Nigerii, Białorusi oraz Portugalii. Będziemy gościli najważniejszych naukowców w świecie, w tym prezydentów i wice prezydentów największych międzynarodowych Towarzystwa Naukowych tj. ISMH i FEMTEC, ESCOT. Spodziewam się również udziału z kraju wybitnych naukowców, w tym profesorów posiadających specjalizację z balneologii i medycyny fizykalnej. Mam nadzieje, że tak znakomite grono wykładowców z kraju i zagranicy przedstawi nam aktualne i najnowsze osiągnięcia oraz wyniki własnych badań z zakresu balneologii, medycyny fizykalnej i lecznictwa uzdrowiskowego.

Główną problematyką jaką będziemy się zajmować w czasie
Kongresu jest :
- Znaczenie czynników środowiskowych w lecznictwie uzdrowiskowym

- Postępy w fizykoterapii, balneologii, balneochemii, klimatologii i
geologii uzdrowiskowej
-Zagadnienia prywatyzacji uzdrowisk i rozwój medycyny
uzdrowiskowej w zakładach komercyjnych- w sesji menedżerskiej

Pragniemy również zaprosić Uczestników Zjazdu na spotkania towarzyskie integrujące środowisko zarówno zajmujące się zarzadzaniem i organizacją jak również świadczące usługi lecznicze oraz naukowców
przyczyniających się do rozwoju naszej dziedziny.

W pierwszym dniu Kongresu Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej zaprasza wszystkich uczestników na przyjęcie powitalno-recepcyjne. W drugim dniu mamy zaplanowany "Bal
Balneologa" a w trzecim dniu spotkanie w plenerze typu Grill Party. Mam nadzieję, że udział w Kongresie Balneologicznym nie tylko wzbogaci naszą wiedze teoretyczną i praktyczną, ale również pozwoli na nawiązanie nowych i odnowienie starych znajomości oraz pozwoli na lepsza integrację całego środowiska pracującego na rzecz chorych w uzdrowiskach oraz ośrodkach medycyny fizykalnej poza uzdrowiskami.
Jeszcze raz w imieniu własnym oraz całego komitetu naukowo-organizacyjnego serdecznie zapraszam do udziału w XXV Zjeździe Balneologicznym w Polańczyku Zdroju

 

Przewodniczący Zarządu Głównego PTB i MF
dr n. med. Jacek Chojnowski 

KONTAKT

Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Zarząd Główny
ul. Leśna 3
87-720 Ciechocinek

tel/fax: 54 283 39 45 lub tel. 54 283 39 15
NIP 891-14-16-614
Nr konta BZ WBK o/ Ciechocinek 66 1500 1780 1217 8001 4444 0000