POLSKIE TOWARZYSTWO BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ

NADZÓR

Krajowy Nadzór Specjalistyczny

 

Minister Zdrowia RP mianował na Krajowego Konsultanta w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej

prof. dr hab. Irenę Ponikowska.

Zadaniem Konsultanta Krajowego w szczególności jest:

 • opracowanie wniosków, ocen i ekspertyz służących usprawnieniu opieki zdrowotnej
 • dokonywanie oceny potrzeb krajowych w reprezentowanej dziedzinie 
  udziału w kształceniu kadr medycznych (Szkolenie podyplomowe)
 • dokonywanie oceny potrzeb zakładów opieki zdrowotnej w zakresie aparatury i sprzetu medycznego
 • współpraca z towarzystwami medycznymi
 • opracowanie procedur -standardów terapeutycznych
 • przeprowadzanie kontroli zakładów opieki zdrowotnej.

Krajowy konsultant wspólnie z konsultantami regionalnymi nakreśli najważniejsze kierunki działania wynikające z aktualnych potrzeb. Należą do nich:

 • ocena zapotrzebowania na specjalistów z balneologii i medycyny fizykalnej w poszczególnych regionach
 • wyodrębnienie zakładów lecznictwa uzdrowiskowego oraz zakładów fizjoterapii akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lekarzy
 • przygotowanie się do opracowania standardów procedur medycznych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i zakładów fizjoterapii.
KONTAKT

Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Zarząd Główny
ul. Leśna 3
87-720 Ciechocinek

tel/fax: 54 283 39 45 lub tel. 54 283 39 15
NIP 891-14-16-614
Nr konta BZ WBK o/ Ciechocinek 66 1500 1780 1217 8001 4444 0000