POLSKIE TOWARZYSTWO BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ

Balneologia Polska, Tom XXXX, rok 1998,zeszyt 1-2: (kardio1.htm)

Wpływ wybranych czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca na czas trwania wczesnej rehabilitacji kardiologicznej u pacjentów po zawale mięśnia sercowego.

Autorzy: Michał Szyguła , Aleksander Sieroń, Janina Mrowiec, Karolina Sieroń

Słowa kluczowe: czynniki ryzyka choroby niedokrwienia serca, rehabilitacja kardiologiczna,

zawał mięśnia sercowego.

Streszczenie

W pracy przeanalizowano wpływ wybranych czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca, takich jak:

Palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze i cukrzyca, występujących pojedynczo oraz w skojarzeniu – na czas

Trwania wczesnej rehabilitacji kardiologicznej u pacjentów hospitalizowanych z powodu zawału mięśnia sercowego. W przeanalizowanym materiale (483 pacjentów: 255 kobiet i 228 mężczyzn 0 stwierdzono skrócenie czasu rehabilitacji u palących pacjentów a także wydłużenie okresu wczesnej rehabilitacji kardiologicznej u pacjentów obciążonych cukrzycą. U pacjentów obciążonych analizowanymi czynnikami ryzyka w grupie chorych z zawałem podwsierdziowym kobiety były rehabilitowane krócej niż mężczyźni, natomiast u chorych z zawałem pełnościennym mężczyźni wymagali krótszej rehabilitacji niż kobiety.

KONTAKT

Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Zarząd Główny
ul. Leśna 3
87-720 Ciechocinek

tel/fax: 54 283 39 45 lub tel. 54 283 39 15
NIP 891-14-16-614
Nr konta BZ WBK o/ Ciechocinek 66 1500 1780 1217 8001 4444 0000