POLSKIE TOWARZYSTWO BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ

Nadciśnienie tętnicze podczas rehabilitacji pacjentów po przeszczepie serca

Balneologia Polska Tom XXXIX rok 1997 zeszyt 3-4 (kardio11.htm)

Nadcinienie tętnicze podczas rehabilitacji pacjentów po przeszczepie serca

Autorzy :Barbara Olszewska, Mirosław Garlicki*, Antoni Dziatkowiak*

Słowa kluczowe : przeszczep serca , nadcinienie tętnicze, rehabilitacja uzdrowiskowa

Streszczenie Wczesne rozpoznanie i skuteczne leczenie nadcinienia tętniczego jest obok Immunosupresji koniecznym standardem postępowania po HTx w czasie rehabilitacji Sanatoryjnej. U 24 pacjentów w czasie wczesnej , a u 25 pacjentów w czasie pónej rehabilitacji oraz u 25 osób z grupy kontrolnej wykonano pomiar BP metodš tradycyjnš i 24 godzinne monitorowania ( Schiller BP-102 ). Metodš tradycyjnš dwukrotnego pomiaru BP/ dobę nadcinienia tętnicze stwierdzono u 24 ( 49 %), metodš 24- godzinnego ABPM u 48 (98%) pacjentów. W grupie kontrolnej stwierdzono prawidłowe wartoci rytmu dobowego BP. U wszystkich pacjentów po HTx obserwowano nieprawidłowy rytm dobowy BP, U 28 (57 %) odwrócony rytm dobowy. Wyniki badań sugerujš wpływ cyklosporyny A, prednizonu i reinerwacji serca oraz stały się podstawš do modyfikacji leczenia hypotensyjnego . 24 godzinny ABPM powinno stać się rutynowym badaniem w czasie rehabilitacji po przeszczepie serca.

KONTAKT

Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Zarząd Główny
ul. Leśna 3
87-720 Ciechocinek

tel/fax: 54 283 39 45 lub tel. 54 283 39 15
NIP 891-14-16-614
Nr konta BZ WBK o/ Ciechocinek 66 1500 1780 1217 8001 4444 0000