POLSKIE TOWARZYSTWO BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ

Psychologiczne aspekty rehabilitacji kardiologicznej

Balneologia Polska Tom XXXIX rok 1997 zeszyt 3-4 (kardio12.htm)

Psychologiczne aspekty rehabilitacji kardiologicznej

Autorzy: Zbigniew Łštkowski

Słowa kluczowe :psychoterapia , rehabilitacja kardiologiczna.

Streszczenie

Przedstawiono wyniki badań psychologicznych : pierwszš grupę stanowili pacjenci U których stwierdzono dwa i więcej czynników zagrażajšcych powstaniem choroby Niedokrwiennej serca. Badaniami objęto grupę 90 osobowš zwanš "coro". Wyniki badań wskazujš na podwyższony poziom lęku i niepokoju, agresji, neurotycznoci Oraz na wzmożonš labilnoć emocjonalnš. Drugš grupę stanowili pacjenci po zawale serca i po zabiegach kardiochirurgicznych. Liczebnoć grupy wynosiła 40 osób u badanych stwierdzono deficyt wrażliwoci emocjonalnej, utrzymanie się na poziomie napięcia emocjonalnego , rozbieżnoć między "ja "realnym a "ja " powinnociowym oraz tłumienie własnych potrzeb biologicznych.

KONTAKT

Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Zarząd Główny
ul. Leśna 3
87-720 Ciechocinek

tel/fax: 54 283 39 45 lub tel. 54 283 39 15
NIP 891-14-16-614
Nr konta BZ WBK o/ Ciechocinek 66 1500 1780 1217 8001 4444 0000