POLSKIE TOWARZYSTWO BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ

Przydatnoœć automatycznego całodobowego pomiaru ciœnienia krwi podczas uzdrowiskowego leczenia nadciœnienia tętniczego.

Balneologia Polska Tom XXXVIII zeszyt 3-4 rok1996 (kardio32.htm)

Przydatnoć automatycznego całodobowego pomiaru cinienia krwi podczas uzdrowiskowego leczenia nadcinienia tętniczego.

Autorzy : Jan Wiaderny, Szymon Kubiak, Waldemar Sójka, Ireneusz Lelwic

Streszczenie

Metoda automatycznego całodobowego pomiaru cinienia krwi pozwala ocenić skutecznoć niefarmakologicznych Metod leczenia nadcinienia tętniczego stosowanych w uzdrowisku. Pozwala także ocenić skutecznoć dotychczasowego Leczenia farmakologicznego. U niektórych chorych z nadcinieniem chwiejnym można, dzięki monitorowaniu Cinienia , bezpiecznie odstawić leki hypotensyjne.

KONTAKT

Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Zarząd Główny
ul. Leśna 3
87-720 Ciechocinek

tel/fax: 54 283 39 45 lub tel. 54 283 39 15
NIP 891-14-16-614
Nr konta BZ WBK o/ Ciechocinek 66 1500 1780 1217 8001 4444 0000