POLSKIE TOWARZYSTWO BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ

Analiza czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca jako element programu edukacyjnego chorych w uzdrowisku.

Balneologia Polska Tom XXXIV zeszyt 1-2 Rok 1996 (kardio35.htm)

Analiza czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca jako element programu edukacyjnego chorych w uzdrowisku.

Autorzy : Iwona Szczawińska

Streszczenie

W pracy do celów edukacyjnych wykorzystano możliwoć okrelania u chorych czynnika ryzyka choroby niedokrwiennej serca za pomocš Aparatu" Spirit plus " firmy Boehringer Mannheim. Chorzy byli poddani dwukrotnie analizie wybranych czynników choroby niedokrwiennej serca podczas 24 dniowego pobytu w klinice. W trakcie badań prowadzono edukację na temat prewencji choroby niedokrwiennej serca i czynników ryzyka. Wyniki przeprowadzonych przez nas badań wskazujš ,że u około 50 % chorych występuje ryzyko choroby niedokrwiennej serca . Prowadzone leczenie i edukacja zdrowotna wród pacjentów zmniejszajš w dużym stopniu czynniki ryzyka i zwiększajš Efektywnoć leczenia uzdrowiskowego.

KONTAKT

Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Zarząd Główny
ul. Leśna 3
87-720 Ciechocinek

tel/fax: 54 283 39 45 lub tel. 54 283 39 15
NIP 891-14-16-614
Nr konta BZ WBK o/ Ciechocinek 66 1500 1780 1217 8001 4444 0000