POLSKIE TOWARZYSTWO BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ

Profil dobowy ciśnienia krwi chorych na nadciśnienie tętnicze po przebytym zawale serca, leczonych w Uzdrowisku Ciechocinek.

Balneologia Polska 1995r. Tom XXXVII zeszyt 3 4 (kardio37.htm)

Profil dobowy cinienia krwi chorych na nadcinienie tętnicze po przebytym zawale serca, leczonych w Uzdrowisku Ciechocinek.

Autorzy : J. Wiaderny, S. Kubiak, I. Lelwic

Streszczenie

Porównano profil dobowy cinienia krwi chorych na nadcinienie tętnicze, którzy przebyli zawał serca, z profilem cinienia osób zdrowych. Stwierdzono, że profil dobowy cinienia w obu badanych grupach był podobny. U chorych na nadcinienie po przebytym zawale serca zakres nocnego spadku cinienia skurczowego i rozkurczowego był znacznie mniejszy niż u zdrowych.

KONTAKT

Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Zarząd Główny
ul. Leśna 3
87-720 Ciechocinek

tel/fax: 54 283 39 45 lub tel. 54 283 39 15
NIP 891-14-16-614
Nr konta BZ WBK o/ Ciechocinek 66 1500 1780 1217 8001 4444 0000