POLSKIE TOWARZYSTWO BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ

Zachowawcze leczenie miażdżycy zarostowej tętnic kończyn dolnych w uzdrowisku.

Balneologia Polska Rok 1995 Tom XXXVII zeszyt 2 (kardio39.htm)

Zachowawcze leczenie miażdżycy zarostowej tętnic kończyn dolnych w uzdrowisku.

Autorzy : Tadeusz Filipiak

Streszczenie

Celem pracy była ocena efektów uzdrowiskowego leczenia miażdżycy zarostowej tętnic kończyn dolnych . Obserwowano dwie grupy pacjentów: jednš tworzyły osoby leczone w uzdrowisku, grupš chorzy poddani leczeniu w miejscu zamieszkania. Pacjentów obu grup kontrolowano ambulatoryjnie co pół roku.. W uzdrowisku stosowano : kšpiel CO2 masaż wirowy, kšpiel perełkowš czterokomorowš oraz dietę przeciwmiadżycowš ,kinezyterapię i leczenie z nałogu nikotynowego. Efekty terapii oceniono na podstawie dystansu chromania przestankowego, parametrów gospodarki lipidowej ( cholesterol całkowity HDL- cholesterol, trójglicerydy, lipidy całkowite) oraz prędkoci przepływu krwi i cinienia skurczowego w wybranych naczyniach kończyn dolnych. Przeprowadzone badania dowodzš korzystnego efektu uzdrowiskowego leczenia miażdżycy tętnic kończyn dolnych

KONTAKT

Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Zarząd Główny
ul. Leśna 3
87-720 Ciechocinek

tel/fax: 54 283 39 45 lub tel. 54 283 39 15
NIP 891-14-16-614
Nr konta BZ WBK o/ Ciechocinek 66 1500 1780 1217 8001 4444 0000