POLSKIE TOWARZYSTWO BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ

Kuracje pitne wodami fluorowymi- celowość ich stosowania oraz ograniczenia

Balneologia Polska, Tom XXXX, rok 1998,zeszyt 1-2 (baln1.htm)

 

Kuracje pitne wodami fluorowymi- celowość ich stosowania oraz ograniczenia

Autorzy: Teresa Latour

Słowa kluczowe: fluorki, wody lecznicze fluorkowe, kuracje pitne, uzdrowiska

 

Streszczenie

Przedstawiono aktualne dane dotyczące metabolizmu fluoru w organizmie człowieka, źródeł jego podaży oraz zagrożeń wynikających z przedawkowania tego pierwiastka w związku ze stosowaniem wód fluorowych z Cieplic i Lądka do kuracji pitnych. Oceniono działanie korzystne i niepożądane tych wód na podstawie badań doświadczalnych na zwierzętach.

 

KONTAKT

Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Zarząd Główny
ul. Leśna 3
87-720 Ciechocinek

tel/fax: 54 283 39 45 lub tel. 54 283 39 15
NIP 891-14-16-614
Nr konta BZ WBK o/ Ciechocinek 66 1500 1780 1217 8001 4444 0000