POLSKIE TOWARZYSTWO BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ

Współczesna koncepcja medycyny fizykalnej . Tradycja i nauka

Balneologia Polska Tom XXXIX rok 1997 zeszyt 3-4 (baln2.htm)

Współczesna koncepcja medycyny fizykalnej . Tradycja i nauka .

Autorzy: Jan Łazowski

Słowa kluczowe :medycyna fizykalna, nauka , postęp

Streszczenie

Celem pracy jest próba przystosowania medycyny fizykalnej do postępów nauki. Autor pokazuje trzy przykłady nowego ujęcia , wybrane z wielu innych. Sš to:

  • podział wszystkich metod medycyny fizykalnej według rodzajów stosowanych energii dla lepszego rozumienia ich istoty, sposobu aplikowania i wyników leczenia
  • rozróżnianie reakcji na bodce naturalne od reakcji na energie sztuczne
  • udział reakcji termoregulacyjnej w metodach ciepłoleczniczych .

Postępy nauki wymagajš wielu innych dostosowań w pojmowaniu i w praktyce medycyny fizykalnej i balneologii.

KONTAKT

Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Zarząd Główny
ul. Leśna 3
87-720 Ciechocinek

tel/fax: 54 283 39 45 lub tel. 54 283 39 15
NIP 891-14-16-614
Nr konta BZ WBK o/ Ciechocinek 66 1500 1780 1217 8001 4444 0000