POLSKIE TOWARZYSTWO BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ

Aktualny stan i perspektywy rozwoju medycyny uzdrowiskowej i fizykoterapii

Balneologia Polska Tom XXXIX rok 1997 zeszyt 3-4 (baln3.htm)

Aktualny stan i perspektywy rozwoju medycyny uzdrowiskowej i fizykoterapii

Autorzy : Gerard Straburzyński, Anna Straburzyńska Lupa

Słowa kluczowe: medycyna fizykalna i uzdrowiskowa, rehabilitacja uzdrowiskowa, Problemy , postępy.

Streszczenie

Przedstawiono niektóre problemy współczesnej medycyny fizykalnej i uzdrowiskowej , Zwracajšc przy tym uwagę na procesy integracyjne, które doprowadzi do utworzenia w EWG jednej specjalizacji lekarskiej: z zakresu medycyny fizykalnej i rehabilitacyjnej. W zwięzły sposób przedstawiono również postępy w wymienionych dyscyplinach.

KONTAKT

Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Zarząd Główny
ul. Leśna 3
87-720 Ciechocinek

tel/fax: 54 283 39 45 lub tel. 54 283 39 15
NIP 891-14-16-614
Nr konta BZ WBK o/ Ciechocinek 66 1500 1780 1217 8001 4444 0000