POLSKIE TOWARZYSTWO BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ

Elektroaerozole w lecznictwie uzdrowiskowym.

Balneologia Polska Tom XXXIV zeszyt 1-2 Rok 1996 (baln5.htm)

Elektroaerozole w lecznictwie uzdrowiskowym.

Autorzy : Jerzy Narewski

Streszczenie

Elektroareozol eA należy do aerozoli o specjalnych właciwociach , którego czšstki obdarzone sš ujemnymi ładunkiem Elektrycznym . pozytywne oddziaływanie elektroaerozolu na ustrój człowieka odnotowano w wielu procesach . Stosowanie eA jest mało popularne, lecz może być uzupełnieniem technik aerozolowych stosowanych w uzdrowisku. W artykule przedstawione zostały fizyczne mechanizmy zachodzšce podczas wytwarzania elektroaerozolu. Omówiono Aparaturę i jej zasady działania według własnych konstrukcji urzšdzeń.

KONTAKT

Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Zarząd Główny
ul. Leśna 3
87-720 Ciechocinek

tel/fax: 54 283 39 45 lub tel. 54 283 39 15
NIP 891-14-16-614
Nr konta BZ WBK o/ Ciechocinek 66 1500 1780 1217 8001 4444 0000