POLSKIE TOWARZYSTWO BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ

Spondylometryczna ocena wyników leczenia uzdrowiskowego chorób bólowych częœci lędŸwiowej kręgosłupa.

Balneologia Polska Rok 1995 Tom XXXVII zeszyt 2 (ruch24.htm)

Spondylometryczna ocena wyników leczenia uzdrowiskowego chorób bólowych częci lędwiowej kręgosłupa.

Autorzy : Piotr Jacek Biliński, Andrzej Wall, Ewa Arent, Urszula Kaczmarczyk Szymon Dragan

Streszczenie

Z zastosowaniem spondylometrii osiowej ukazano stan ukształtowania i sprawnoci ruchowej kręgosłupa lędwiowego przed leczeniem i po leczeniu sanatoryjnym. Wartoci obliczonych wskaników odniesiono do ich wartoci w 167- osobowej grupie kontrolnej

KONTAKT

Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Zarząd Główny
ul. Leśna 3
87-720 Ciechocinek

tel/fax: 54 283 39 45 lub tel. 54 283 39 15
NIP 891-14-16-614
Nr konta BZ WBK o/ Ciechocinek 66 1500 1780 1217 8001 4444 0000