POLSKIE TOWARZYSTWO BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ

Kwartalnik "Acta Balneologica" dawniej "Balneologia Polska"

"Kwartalnik ten jest organem Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej. Z małą przerwa ( 2 letnia ) spowodowaną likwidacą Instytutu Medycyny Uzdrowiskowej wychodzi od 1954.

Od 2010 roku powracamy do tytułu, pod którym nasz kwartalnik ukazywał się przed II wojną światową. Zmiana przypieczętowuje okres przemian jakim podlegało czasopismo w ostatnich latach. Międzynarodowa rada naukowa, publikacje zagranicznych autorów, współpraca z ośrodkami naukowymi z kilkunastu krajów- jesteśmy czasopismem międzynarodowym.
"Acta Balneologica" (''Balneologia Polska") - oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej, jedyne czasopismo naukowo-edukacyjne w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej poświęcone medycynie uzdrowiskowej. W 2010 roku przywrócony został tytuł, pod którym kwartalnik ukazywał się przed II wojną światową. Decyzja ta przypieczętowała zmiany jakim podlegało czasopismo w ostatnich latach - zwiększyła się ilość publikacji zagranicznych autorów, została nawiązana współpraca z ośrodkami naukowymi z kilkunastu krajów, w składzie rady naukowej znaleźli się zagraniczni specjaliści reprezentujący różne dyscypliny medyczne. 
Czasopismo zamieszcza recenzowane prace oryginalne, poglądowe, kazuistyczne z zakresu balneologii, bioklimatologii, medycyny fizykalnej,fizjoterapii, krioterapii, kinezyterapii, presoterapii, rehabilitacji, również recenzje książek, a także informacje z zakresu zagadnień administracyjnych i organizacyjnych uzdrowisk. Zamieszcza ponadto sprawozdania i materiały ze zjazdów naukowych, komunikaty o planowanych kongresach, sympozjach, seminariach, zjazdach oraz artykuły redakcyjne.
Radę Naukową tworzą wybitne autorytety z Polski i zagranicy. "Acta Balneologica" są cytowane w czasopismach zagranicznych m.in. "Neuroscience Letters", "Physica Medica", "Bioelectromagnetics".
"Acta Balneologica" są indeksowane w MNiSW - 6pkt., Index Copernicus - 5pkt. oraz w Polskiej Bibliografii Lekarskiej

Cena rocznej prenumeraty (4 kolejne wydania)
50zł dla członków Towarzystwa i studentów, 
90zł dla instytucji i osób nie będących członkami Towarzystwa

Aby zamówić prenumeratę Acta Balneologica należy wpłacić odpowiednią kwotę na konto: Medi Press Sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 12a, 02-737 Warszawa, 
nr rachunku 07 1160 2202 0000 0000 4514 5739
lub zamowic na stronie internetowej www.kiosk.medigo.pl
Zamówienia można również złożyć:
- e-mailem: prenumerata@medi-press.pl
- telefonicznie: 22 853 73 72 wew.104
- faksem: 22 853 73 72 wew. 205
Dodatkowych informacji o prenumeracie i realizacji zamówienia udziela: Dział Prenumeraty Medi Press, tel: 22 853 73 72 wew. 104

Od roku 1998 PTBBiMF rozpoczyna długofalowa politykę rozpowszechniania tego czasopisma za pomocą Internetu. W tej chwili dostępne są streszczenia większości numerów (od numeru 1-2/1969) .

W chwili obecnej dostępne są pełne artykuły (od roku 2007) z Balneologia Polska/Acta Balneologica na stronie wydawnictwa ResMedica pod adresem
www.actabalneologica.pl

Życzymy milej lektury

KONTAKT

Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Zarząd Główny
ul. Leśna 3
87-720 Ciechocinek

tel/fax: 54 283 39 45 lub tel. 54 283 39 15
NIP 891-14-16-614
Nr konta BZ WBK o/ Ciechocinek 66 1500 1780 1217 8001 4444 0000