POLSKIE TOWARZYSTWO BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ

Numer 1-2-1969

Balneologia Polska 1969 r Tom XIV, Zeszyt 1,2


Pamiętnik VII Krajowej konferencji Biometeorologicznej w Kołobrzegu 4 VI 1968r.
SPIS TREŚCI


1.M. Baranowska, H. Boniecka – Żółcik, T. Góra, A. Gurba, S. Tyczka Bioklimat uzdrowisk nadmorskich 
2. A Gillinger – Zastosowanie niektórych metod statystycznych w biometeorologii 
3. K. Machaj, J. Podogrocki. – Charakterystyka promieniowania 
4. K. Prawdzic, Cz. Koźmicki – Prawdopodobieństwo występowania okresów bezopadowych i serii dni dżdżystych oraz liczba dni pogodnych i gorących w poszczególnych miesiącach sezonu wczasowego w strefie Pobrzeża Bałtyckiego 
5. L. Kuczmarska – Usłonecznienie polskiego wybrzeża Bałtyku 
6.W. Parczewski – Fronty atmosferyczne nad północno – zachodnią Polską 
7. P. Hupfer – Uber die Ergebnisse von Registrierungen der Luft- und Wassertemperaturen in der ufernahen Zone der Ostsee bei Zingst 
8. S. Taranowska – zmiany temperatury wody morskiej w strefie brzegowej południowego Bałtyku w sezonie kąpielowym 1956 – 1965 
9. A. Borowicz, b. Jastrzębska , S. Tyczka – Badania porównawcze koncentracji aerozolu na Wybrzeżu Bałtyku oraz w strefie okołotężniowej w Ciechocinku 
10. K. Korzeniewski , J. Korzeniewska – Badania nad stanem sanitarnym przybrzeżnych wód morskich i plaż woj. koszalińskiego 
11. J. K. Krzemiński , A. Brodniewicz – Plaga komarów w uzdrowiskach i kąpieliskach na polskim wybrzeżu Bałtyku w świetle badań prowadzonych w ostatnim dwudziestoleciu 
12. Z. Rudolf – Jonizacja powietrza a biometeorologia i higiena środowiska w uzdrowiskach i kąpieliskach morskich 
13. A. Brodniewicz , K. Krzemiński – Wstępne badania nad klimatem akustycznym uzdrowiska i miasta Kołobrzeg 
14.S. Biedńka, T. Górniok, R. Michalak – Zagadnienie hałasu w uzdrowiskach – doniesienie ze Świnoujścia

15. M. Cena , M. Gregorczuk, r. Leśko – Aero- hydrotermiczna klasyfikacja warunków kąpielowych nad Polskim Bałtykiem 
16. R. Leśko – Zmienność temperatury i wody powierzchniowej w sezonie kąpieliskowym na polskim wybrzeżu Bałtyku 
17. M. Gregorczuk, R. Leśko – Syntetyczne klimogramy i ich zastosowanie do oceny warunków bioklimatycznych danego obszaru ( na przykładzie wybrzeża polskiego i rumuńskiego ) 18. M. Gregorczuk , R. Leśko – Analiza porównawcza warunków bioklimatycznych południowego wybrzeża i zachodniego wybrzeża Morza Czarnego w sezonie klimatycznym

19. Gregorczuk, R. Leśko – Temperatury radiacyjne i radiacyjno- efektywne w sezonie kąpielowym nad polskim Bałtykiem 20. A. Raik, I. Palm- O reżimie wskaźników meteorologicznych stanu cieplnego człowieka w Estonii ( w jęz. rosyjskim ) 
21.A. Tarand – Zmiany w charakterystyce odczucia termicznego pod wpływem mikroklimatu na plażach morskich ( w jęz. angielskim ) 
22.S.Liman- Warunki klimatu odczuwalnego podczas sezonu kąpieliskowego w wybranych miejscowościach. 
23. M. Baranowska , A. Gurba , I. Stążka – Sezon komfortu klimatycznego polskiego wybrzeża Bałtyku na podstawie kompleksowych wskaźników bioklimatycznych 
24. K. Kwiecień – Charakterystyczne stany pogody w sezonie kąpieliskowym w Ustce i Kołobrzegu 
25. J. Hencel V. Balaż – ocena biotronowego oddziaływania klimatu 
26. B. Dziadziuszko, B. Nowak, Z. Walczyński- Zakażenia górnych dróg oddechowych u dzieci a warunki meteorologiczne 
27. M. Baranowska , A. Kontowt- Badania wpływu pogody na wahania ciśnienia tętniczego krwi u chorych z nadciśnieniem tętniczym 
28. W. Czarniecki, E. Grzędziński ,J. Gajewski, M. Kopacz- Badania nad wpływem wybranych czynników meteorologicznych na niektóre objawy podmiotowe i przedmiotowe w zakresie narządu krążenia 
29. J. Grochowski, E. Róg – Analiza sezonowości urodzeń dzieci z wrodzonymi wadami rozwojowymi 
30. W. Okołowicz, E. Grzędziński, W. Czarniecki, M. Kopacz, J. Gajewski, - Badania nad mikroklimatem pomieszczeń sanatoryjnych 
31.J. Dobrowolski – Niektóre cechy charakterystyczne klimatu sal łóżkowych w szpitalach 
32. R. Zwierzchowski- Wpływ mikroklimatu krytej pływalni na występowanie zapaleń zatok obocznych nosa u dzieci 
33. J. Dowgiałło – Występowanie wód termalnych na wybrzeżu i możliwości ich wykorzystania w lecznictwie uzdrowiskowym 
34. Cz. Belec, J. Łazowski- Własna modyfikacja wanny do kąpieli kwaso-węglowej
35. A. Madeyski – Problemy techniczne talassoterapii 

KONTAKT

Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Zarząd Główny
ul. Leśna 3
87-720 Ciechocinek

tel/fax: 54 283 39 45 lub tel. 54 283 39 15
NIP 891-14-16-614
Nr konta BZ WBK o/ Ciechocinek 66 1500 1780 1217 8001 4444 0000