POLSKIE TOWARZYSTWO BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ

Numer 1-2-1970

Balneologia Polska 1 – 2/1970

Tom XV Poznań


SPIS TRESCI


1. A. Górniok, A. Nowacka : Porównawcze badania rozkładu różnych typów torfów leczniczych 
2 . K. Bojanowicz , Z. Rybarczyk, A. Zubowski, B. Sałaciński,B. Rodziewicz : Wpływ czynników klimatycznych Dusznik – Zdroju na osoby z chorobą wrzodową 
3 . W. Bross, w. Wrężlewicz, B. Olejak, K. Strzygocka : Wyniki leczenia sanatoryjnego w Dusznikach – Zdroju u chorych przed i po operacjach serca w wadach nabytych pochodzenia reumatycznego 
4 . J. Kowalewski, L. Szczepański , L. Janicka, L. Kowalczyk, W. Wypchło: Test wysiłkowy w ocenie rehabilitacji sanatoryjnej chorych po świeżo przebytym zawale serca 
5 . K. Ślęzak, J. Gajewski : Wpływ leczenia uzdrowiskowego na układ krążenia w świetle badań elektrokardiograficznych 
6 . T . Skrok: Badania wpływu leczenia balneologicznego na powikłania naczyniowe kończyn dolnych w cukrzycy 
7 . J. Rottermund : Próby leczenia naczyń obwodowych kąpielami wirowymi 
8 . R. Karakulski , s. Lisewska , M . Sadowska – Wróblewska, Z. Zieliński Balneoterapia w gośćcu przewlekłym postępującym u młodzieży 
9 . J. Lubaś , W. Niemyjski : Pomiary dynamiki na obwodzie kończyn dolnych 
10 . W. Poskuta , W. Borko, E. Henczel: Rzęsistkowica moczowo –płciowa u kobiet przebywających na leczeniu w Busku – Zdroju 
11 . A. Marut , J. Strzyżewski : Zagadnienia zarażalności rzęsistkiem pochwowym w basenach mineralnych Uzdrowiska Cieplice Śl.- Zdrój 
12. E. Gawlak, J. Rostafińska : Wpływ solanki gorzkiej inowrocławskiej na czynność wydzielniczą w chorobach dróg żółciowych 
13 . R. Bryła, M. Dzierżyński : Badania elektroforetyczne lipoporoteidów i białek w surowicy u chorych z krzemicą płuc przed i po leczeniu uzdrowiskowym w klimacie nadmorskim 
14. K. Bernacka, S. Cyrek – Borkowska, A. Stasiewicz, J. Kwiatkowski : Wpływ wód radanowych na obraz glikoproteidów w surowicy 
15. K. Biel : Przyczynek do balneologicznego leczenia wysiłkowego nie trzymania moczu 
16. Z. Marzec: Wilgotność powietrza w okolicy zbiornika różnowskiego 
17. M. J. Grabowska, W. A. Oleniewa, I. Ponikowska : Psychoterapia chorych z nadwagą ciała w warunkach uzdrowiskowych 
18. Z. Janik – Strobel, M. Fita, L. Gawda – Kobiałka, S. Mika B. Witkowska, L. Ziółkowski : Analiza działalności leczniczej uzdrowiska Nałęczów w latach 1954 – 1968 
19. M. Dzierżyński , ST. Cegliński, W. Blok, H. Tyborski : Wpływ leczenia uzdrowiskowego na zachowanie się układu krążeniowo- oddechowego u chorych z krzemicą płuc 
20. H. Kowalenko : Wyjazdy do uzdrowisk w XVI i XVII wieku 
21. St. Olecha, Różnice i podobieństwa pracy Zakładów Medycyny Fizykalnej lecznictwa otwartego i zamkniętego ( na podstawie materiału dwóch zakładów ) 
22 . J . Jankowiak ; Sprawozdanie z podróży służbowej do Włoch

KONTAKT

Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Zarząd Główny
ul. Leśna 3
87-720 Ciechocinek

tel/fax: 54 283 39 45 lub tel. 54 283 39 15
NIP 891-14-16-614
Nr konta BZ WBK o/ Ciechocinek 66 1500 1780 1217 8001 4444 0000