POLSKIE TOWARZYSTWO BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ

Numer 3-4-1970

Balneologia Polska; TOM XV ; 1970 zeszyt 3,4

SPIS TRESCI

Referaty wygłoszone na konferencji naukowej powięconej zagadnieniom balneorehabilitacji Narządów ruchu , która odbyła się w Lądku Zdroju w dniach 3 5 . X. 1969r.

 • 1.G. Wejsflog Zagadnienie pełnoprofilowoci w balneorehabilitacji uzdrowiskowej schorzeń ortopedycznych i stanów pourazowych
 • 2. J. Wejsflog, G. Wejsflog Zasady balneorehabilitacji uzdrowiskowej schorzeń ortopedycznych
 • 3. J. Nowak, P. Łšczyński Próba stosowania balenorehabilitacji w zejciowych stanach przewlekłych zapaleń swoistych i nieswoisych koci i stawów
 • 4. I. Ambramowicz Kochańska, W. Kochański Wpływ leczenia balneorehabilitacyjnego w zesztywniajšcym zapaleniu stawów kręgosłupa
 • 4. J. Nowak- Punktowa ocena wyników balneorehabilitacji stawu kolanowego
 • 5. D. Tylman , J. Woroniecka Dorane wyniki kompleksowego leczenia balneo- usprawniajšcego w Ciechocinku u chorych leczonych operacyjnie z powodu zmian w stawach biodrowych
 • 6. A. Libura, H. Moszyńska Objaw Trendelenburga w wietle badań dynamometrycznych po operacjach rekonstruujšcych staw biodrowy
 • 7. A. Libura, H. Moszyńska Zastosowanie pomiarów siły mięniowej stabilizatorów biodra w płaszczynie czołowej przy pomocy dynamometrii u osobników po zabiegach rekonstruujšcych staw biodrowy
 • 8. J. Woroniecki Leczenie zachowawcze rwy kulszowej spowodowanej przepuklinami kršżków międzykregowych w odcinku lędwiowym
 • 9. M. Dziwicz, Z. Drobniewski , J. Horodyński Wpływ ćwiczeń ruchowych na wydolnoć marszowš ciepłotę skóry i wskaniki oscylometryczne chorych na zarostowe choroby tętnic kończyn dolnych
 • 10. M. Dziwicz, A. Alichniewicz- Zasady rehabilitacji w zarostowych chorobach naczyń obwodowych
 • 11. A. Libura, H. Moszynska Statecznoć ciała osobników z bocznymi skrzywieniami kregosłupa w rodowisku wodnym
 • 12. W. Kochański Wpływ zmienionych warunków bodcowych na proces usprawnienia chodu po urazach kończyn dolnych
 • 13. A. Wejsflog W sprawie ujednolicenia prowadzenia karty goršczkowej w oddziałach ortopedyczno urazowych oraz chirurgiczno urazowych na terenie uzdrowisk

  ARTYKUŁY NADESŁANE DO REDKCJI W CIĽGU 1968 i 1969 r

 • 1.M. Doinov Nowe kierunki termoklimatoloii
 • 2. Cz. Majewski, J. Jankowiak, R. Głowacki Wpływ mikrofal na narzšdy wewnętrzne winek morskich w wietle badań histologicznych i histochemicznych
 • 3. Cz. Belec, A. Swolkiel, f. Tkaczyk Wartoć rehabilitacyjna niektórych wód magnezowo- wapniowych
 • 4. H. Chmielewski, d. Klauz Wpływ rehabilitacji uzdrowiskowejna siłę mięniowš pasa barkowego z zespołami bólowymi odcinka szyjnego
 • 5. J. Tatoń, e. Pezacka, St. Kostałtowska, B. Swolkieniowa Badania nad optymalizacjš organizacji uzdrowiskowej centrum leczenia cukrzycy
 • 6. J. Borsuk, Sz. Kubiak Zachowanie się ASO i OB. u dzieci z chorobš reumatycznš leczonych w sanatorium uzdrowiska Ciechocinek
 • 7. I . Iwańczuk Baseny kšpielowe w dziecięcych orodkach rehabilitacyjnych jako rezerwuar inwazji Enterobius vermicularis
 • 8. T. Witwicki, I. Zacharjasiewicz, J. Kempka, M. Pajk Wpływ zabiegów borowinowych i kinezyterapii na wyniki leczenia pourazowych przykurczów stawów łokciowych
 • 9. Cz. Belec, J. Łazowski Współczesne poglšdy na kšpiele kwasowęglowe w wietle własnych badań
 • 10. B. Trzeciak- Obserwacje własne , oraz sposoby i wyniki leczenia zespołu podwzgórzycy pocišżowej w warunkach sanatoryjnych
 • 11. A. Brodniewicz, K. Korzeniewski Uzdrowisko i miasto Kołobrzeg w wietle wstępnych badań nad zanieczyszczeniem powietrza pyłami łatwo opadajšcymi
 • 12.M. Dzierżyński Okrelenie wstępnych kryteriów do kierowania na leczenie uzdrowiskowe zagrożonych zatruciami zawodowymi
 • 13. J. Przybylski Niektóre mechanizmy operatywnoci uzdrowisk i potrzeby dziecka z uszkodzonym narzadem ruchu w wietle procesu humanizacji pracy
 • 14. Wł. Michałowski, W. Malec Jontoforeza borowinowa w kšpieli 4 ro komorowej
 • 15. A. Brodniewicz Spostrzeżenie oraz uwagi z przebiegu XVI Międzynarodowego Kongresu Talassoterapii w Eforii Nord ( Rumunia ) w dniach 27 31 . V. 1969r.
 • 16. J. Jankowiak Sprawozdanie z Międzynarodowego Kongresu Balneologicznego w Estoril w Portugalii
KONTAKT

Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Zarząd Główny
ul. Leśna 3
87-720 Ciechocinek

tel/fax: 54 283 39 45 lub tel. 54 283 39 15
NIP 891-14-16-614
Nr konta BZ WBK o/ Ciechocinek 66 1500 1780 1217 8001 4444 0000