POLSKIE TOWARZYSTWO BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ

Numer 3-4-1971

BALNEOLOGIA POLSKA; POZNAŃ 1971r.; TOM XVI; ZESZYT 3,4

SPIS TRZECI

 • 1 M . Wejss, D. Rozmus- Dowiadczenia kliniczne nad rehabilitacjš uzdrowiskowš dzieci z dysfunkcjš narzšdu ruchu
 • 2 . M. Wejss, k. Żachowska- Wpływ bodców termicznych na wzrost nerwów obwodowych po uszkodzeniach urazowych
 • 3. M. Wejss, J. Ziętkiewicz, H. Zauska- ocena wartoci bodców termicznych dla pobudzenia wzrostu chrzšstek w obrębie stawu kolanowego
 • 4. Żachowska- Redresje i wycišg przykurczów przy pomocy termoterapii
 • 5. A. Rogulska, A. Kaliciński- Wpływ soli magnezowych na wydzielanie wapnia z moczem
 • 6. J. Mirek postępowanie rehabilitacyjne w przypadku zaburzeń cyklu miesišczkowego na podstawie materiału leczonego w ONB '' Renesans '' w Krynicy w latach 1962 1966
 • 7. K. Kula, M. Rogoziński Rehabilitacja balneoklimatyczna po operacjach cišży pozamacicznej na podstawie analizy materiału leczonego w ONB '' Renesans '' w Krynicy w latach 1962 1966
 • 8. T. Cieniawa- Okłady borowinowe w leczeniu przewlekłych nieżytów gardła i krtani
 • 9. J. Krzywicki Wpływ pasty borowinowej na florę bakteryjnš kieszonek w paranontotapiach
 • 10. K. Bernacka- Odczyn kšpielowy w obrazie immunoelektroforetycznym u chorych goćcowych leczonych w wieradowie Zdroju
 • 11. M. Piszczorowicz, D. Ramlau , I. Orłowska Sawionek T. Nowacka Ocena leczenia uzdrowiskowego chorych na zesztywniajšce zapalenie stawów kręgosłupa ( badanie siły mięniowej i napięcia mięniowego )
 • 12. I. Ponikowska, S. Tyczka, T. Góra- Zachowanie się cinienia krwi i tętnic u osób zdrowych podczas kšpieli słonecznych
 • 13. S. Tyczka , I. Ponikowska, T. Marusik- rednie dawki rumieniowe promieniowania słonecznego dla osób zdrowych , okrelone w warunkach klimatycznych polskiego wybrzeża Bałtyku
 • 14. A. Brodniewicz , B. Turos- Aspekty higieniczne ochrony uzdrowisk przed hałasem
 • 15. A. Madeyski O niektórych problemach zabezpieczenia optymalnego rodowiska w uzdrowiskach
 • 16. B. Falkiewicz Procesy urbanizacji a niektóre wskaniki stanu zdrowia ludnoci miejskiej i wiejskiej w Polsce
 • 17. H. Kowalenko, J. :I. Petrycy - Jeden z pierwszych polskich lekarzy uzdrowiskowych
 • 18. A. Malinowski- Organizacja Orodka Wypoczynkowego Leczniczego górników w warunkach klimatu morskiego
 • 19. J. Matuszewski Zagrożenie Polanicy
 • 20. M. Górecki , B. Hładoń, M. Szmytówna Wyodrębnienie frakcji sterydowej z borowin wysokiej i niskiej oceny ich aktywnoci farmakodynamicznej
  • Nazewnictwo dla potrzeb budownictwa i osadnictwa rekreacyjnego . Częć II
  • Statut International Society of Medical Hydrology ( 30. IX. 1966 )
KONTAKT

Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Zarząd Główny
ul. Leśna 3
87-720 Ciechocinek

tel/fax: 54 283 39 45 lub tel. 54 283 39 15
NIP 891-14-16-614
Nr konta BZ WBK o/ Ciechocinek 66 1500 1780 1217 8001 4444 0000