POLSKIE TOWARZYSTWO BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ

Numer 4-1972

BALNEOLOGIA POLSKA; POZNAŃ 1972; TOM XVII; ZESZYT 4

 

Numer specjalny wydany z okazji jubileuszu profesora doktora Zygmunta Rudolfa

 

SPIS TRZECI


 
 • 1. J. Jankowiak Społeczna i naukowa działalnoć prof. inż. Z. Rudolfa
 • 2. J. Jankowiak Perspektywy rozwoju balneologii badań naukowych w niej stosowanych
 • 3. A. Madejski Rzut oka na rozwój balneotechniki w Polsce w latach 1952- 1972
 • 4. J. Walczak Siedlicka- Wykaz prac dyplomowych i doktorskich wykonanych pod kierunkiem prof. inż. Z. Rudolfa
 • 5. A. Brodniewicz , j. Krzemiński ochrona kuracjuszy , wczasowiczów i turystów przed szkodnikami sanitarnymi
 • 6. T. Góra , S. Tyczka, B. Mšczyński , B. Marecki Zmiany jonizacji powietrza w pomieszczeniu do pracy ogrzewanym dodatkowo grzejnikiem elektrycznym
 • 7. J. Durkalec Zastosowanie wody mineralnej '' Aleksandra '' z Wysowej oraz tabletkowanej soli tej wody mineralnej w leczeniu choroby wrzodowej dwunastnicy
 • 8. M. Szmytówna Rozwój balneochemii , jej rola jako pomocy dla innych dziedzin balneologii i jej osišgnięcia w Polsce okresu powojennego
 • 9. W. Kochański Analiza temperatury powietrza w okresie wieloletnim i wybranym dla Lšdka Zdroju
 • 10. V. Kralik CSRS- wpływ nawietlania promieniami nadfioletowymi na zachorowalnoć dzieci szkolnych
 • 11. A. Madeyski W 2000- lecie traktatu Witruwiusza
 • 12. M. Dzierżyński Sprawozdanie z VI Międzynarodowego Kongresu Medycyny Fizykalnej w Barcelonie
 • 13 I. Ponikowska- Wpływ dozowanego wysiłku fizycznego na zachowanie się glukozy , insuliny i hormonu wzrostu we krwi u osób zdrowych i chorych na cukrzycę
  • Z ŻAŁOBNEJ KARTY
  • J. Jankowiak dr Marian Kalinowski
  • J. Jankowiak doc. Dr Czesław Majewski
  • J. Jankowiak prof. dr Jan Roguski
  • M. Szekely prof. Miklos Frank
  • S. Tyczka prof. dr Grigorij M. Daniszewski
  • E. Łukaszewicz- dr Julian Łukaszewicz
  • J. Jankowiak dr med. M. Dzierżyński
KONTAKT

Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Zarząd Główny
ul. Leśna 3
87-720 Ciechocinek

tel/fax: 54 283 39 45 lub tel. 54 283 39 15
NIP 891-14-16-614
Nr konta BZ WBK o/ Ciechocinek 66 1500 1780 1217 8001 4444 0000