POLSKIE TOWARZYSTWO BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ

Numer 1-2-3-1973

BALNEOLOGIA POLSKA; POZNAŃ 1973; TOM XVIII; ZESZYT 1 3

 

SPIS TRECI

 

1. H. Kowalenko Apolinary Tarnawski, prekursor , profilaktyki szkodliwoci cywilizacyjnych
2. W. Zachorski Rola balneologii w profilaktyce i leczeniu chorób zawodowych
3. J. Jankowiak Ochrona naturalnego rodowiska w rejonach uzdrowiskowo- wypoczynkowych
4. I. Ponikowska- rodowisko uzdrowiskowe a kuracjusz
5. S. Kossmann, J. Kłopotowski, J. Dwornicki- Ogólna kliniczna ocena balneologicznego leczenia nieżytów oskrzeli w przebiegu pylicy płuc
6. J. Kłopotkowski, , S. Kossmann, J. Dwornicki Ocena spirograficzna skutecznoci leczenia balneologicznego przewlekłych nieżytów oskrzeli w przebiegu pylicy płuc
7. Wł. Bednarski, K. Marek- Wpływ leczenia balneoklimatycznego w Szczawnie Zdroju na gazy krwi kapilarnej u chorych na pylicę
8. Wł. Bednarski, S. Kossmann Zachowanie się białek surowicy krwi w czasie leczenia balneologicznego chorych na przewlekły nieżyt oskrzeli wikłajšcy pylicę płuc
9. S. Kossmann, Wł. Bednarski- Zachowanie się glikoproteidów surowicy krwi w czasie leczenia balneologicznego chorych na przewlekły nieżyt oskrzeli wikłajšcy pylicę płuc
10. St. Kossmann, Wł. Bednarski Ocena czynnoci wštroby na podstawie niektórych wskaników enzymatycznych w czasie leczenia balneologicznego chorych na przewlekły nieżyt oskrzeli wikłajšcy pylicę płuc
11. Wł. Bednarski , St. Kossmann- Wydalanie z moczem hormonów kory i rdzenia nadnerczy w czasie leczenia balneologicznego chorych na przewlekły nieżyt oskrzeli wikłajšcy pylicę krwi
12. S. Kossmann, Wł. Bednarski Obraz krwi obwodowej w czasie leczenia balneologicznego chorych na przewlekły nieżyt oskrzeli wikłajšcy pylicę płuc
13. S. Kossmann, St. Komider, Wł. Bednarski Wydalanie z moczem kwanych mukopolisacharydów i hydroksyproliny w czasie leczenia balneologicznego chorych na przewlekły nieżyt oskrzeli wikłajšcy pylicę płuc
14. J. Różańska, Wł. Bednarski , St. Kossmann Zachowanie się flory bakteryjnej plowociny w czasie leczenia balneologicznego przewlekłych nieżytów oskrzeli u chorych na pylicę płuc
15. St. Kossmann, m. Panasiewicz, WŁ. Bednarski, J. Różańska Zmiany cytologiczne i histochemiczne w rozmazach plwociny w czasie leczenia balneologicznego chorych na przewlekły nieżyt oskrzeli wikłajšcy pylicę płuc
16. T. Bystrzanowska, St. Rzepecka- Zachowanie się temperatury błony luzowej nosa pod wpływem zabiegów inhalacyjnych
17. B. Popławski, Z. Radzikowski, E. Tyrakowska Stan chorych z polipami nosa po leczeniu uzdrowiskowym w Szczawnicy
18 .M. Majchrzak, B.Popławski , Z. Radzikowski, J. Szturma- Wpływ leczenia uzdrowiskowego w Szczawnicy na poziom niektórych elektrolitów w surowicy krwi u chorych z zanikowym nieżytem górnych dróg oddechowych
19. M. Majchrzak, B. Popławski, j. Szturma- Wpływ leczenia uzdrowiskowego w Szczawnicy na poziom niektórych elektrolitów w surowicy krwi u chorych z alergicznym nieżytem nosa
20. M. Majchrzak, B. Popławski, Z. Radzikowski, St. Rzepecka Leczenie uzdrowiskowe nieżytu górnych dróg oddechowych wywołanego działaniem rodków chemicznych
21. W. Jankowski, St. Kowalczyk, Wł. Bednarski, W. Mikulewicz- Stan błon luzowych górnych dróg oddechowych u robotników przemysłu bawełnianego
22. W. Jankowski, St. Kossowski, j. Cyrulewska- Orłowska Profilaktyka uzdrowiska w schorzeniach górnych dróg oddechowych u nauczycieli
23. A. Rzepecki, J. Boryński Ocena skutecznoci leczenia uzdrowiskowego chorych z pylicš powikłanš przewlekłym nieżytem oskrzeli oraz z innymi przebytymi chorobami układu oddechowego na materiale z sanatorium górniczego w Szczawnicy
24. S. Chyrek Borowski, J. Dobrowolski, B. Ziętkowski,M. Gruszecka, M. Górska ocena wpływu aero- jonoterapii ujemnej na przebieg dychawicy oskrzelowej w oparciu o badania kliniczne , gazometryczne i czynnociowe układu oddechowego
25. T. Bańkowski Powikłania w czasie leczenie uzdrowiskowego w Szczawnicy
26. E. Będš Rola i współczesne możliwoci uzdrowisk i fizykoterapii w zapobieganiu oraz leczeniu chorób cywilizacyjnych i zawodowych układu oddechowego
27. B. Mšczyński Czas reakcji prostej u chorych na przewlekłym nieżyt oskrzeli lub dychawicę oskrzelowš przed i po leczeniu klimatycznym
28. J. Hasik Perspektywy postępowania dietetycznego w uzdrowiskach
29. H. Jordan ( NRD )- Katalog dietetyczny dla uzdrowisk i zdrojowisk NRD
30. M. Skapin, J. Skala- Wulterinowa (CSRS )- Die Diätbehandlung bei den Malabsorption uständen im Heilbad. ( Dietetyczne leczenie w uzdrowiskach chorych z upoledzonš przemianš materii- artykuł w jęz. Niemieckim
31. L. Hryniewicz, J. Hasik, T. Grala, K. Mškowska- Zastosowanie czynnika białkowo- kalorycznego (NdpCal %) do oceny minimalnego zapotrzebowania na białko u chorych z marskociš wštroby i wrzodziejšcym zapaleniem jelita grubego
32. L. Hryniewiecki, J. Hasik, T. Frajfrowwski, T. Grala -Próba oceny minimalnego zapotrzebowania na białko u osób powyżej 60 roku życia przy pomocy badań bilansowych
33. A. Kaliciński , E. Gawlak , W. Proniewska, W. Nowak , I. Zabłocka Wczesna i odległe wyniki leczenia otyłoci dietš i aktywnociš fizycznš
34. V. Krizek, P. Stepanek (CSRS ) Die diätetische Behandlung der Fettsucht in den kurorten ( Dietetyczne leczenie otyłociš w uzdrowiskach
35. W. Żwirski, J. Bielecka, J. Porzycki, I. Krzemieniowa Rodzaj diety a wskaniki przemiany tłuszczowej u chorych Szpitala Uzdrowiskowego Kardiologicznego w Rabce
36. K. Bojowicz Biochemiczne postawy , zasady i wyniki leczenia choroby wrzodowej dietš ubogš w sole potasowe , a bogatš w białko i cholesterol
37. A. Kaliciński ,W. Proniewska, L. Gawlakowa, E. Gawlak Magnezemia i magnezuria u chorych obserwowanych w uzdrowisku Inowrocław
38. M. Szmytówna, R. Plackowski Własnoci katalityczne ługów z warzelni soli w Ciechocinku , Inowrocławiu, Zabłociu Dębowcu i Iwoniczu
39. E. Łukaszewicz Gastrotechnika
40. Cz. Belec, A. Maciejewska Wpływ szczaw magnezowo wapniowych "Słotwinka " i ''Antoni" na kształtowanie się rodowiska wewnętrznego tkanek ptaków ich nonoć oraz występowania wad wrodzonych
41. Z. Ruciński,J. Szulc- Kuberska Zagadnienia uzdrowiskowego leczenia chorób zawodowych układu nerwowego
42. M. Dzierżyński, J. Dziedzic Bezporednie i odległe wyniki leczenia naturalnymi kšpielami w bezwodniku kwasu węglowego chorych z angioneurosis vibratoria
43. K. Barzyk- Kinezyterapia zespołu bolesnego barku u pracowników przemysłu metalowego
44. T. Kostiukow Wykorzystanie metod fizykalnych w lecznictwie przyzakładowym pracowników przemysłu węglowego i energetycznego
45. J. Kowalewski, L. Szczepaniak, H. Pytko Rola uzdrowisk wleczeniu chorych na zawał serca na podstawie własnych spostrzeżeń
46. J. Durkalec , R. kretschmer Badania hemodynamiczne u osób z chorobš wieńcowš przed i po leczeniu uzdrowiskowym
47. J. Benda, o. Balcarova ( CSRR ) Die fünfjährige Beobachtung der Prävalenz der ischämischen ie fünfjährige Beobachtung der Prävalenz der ischämischen 

KONTAKT

Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Zarząd Główny
ul. Leśna 3
87-720 Ciechocinek

tel/fax: 54 283 39 45 lub tel. 54 283 39 15
NIP 891-14-16-614
Nr konta BZ WBK o/ Ciechocinek 66 1500 1780 1217 8001 4444 0000