POLSKIE TOWARZYSTWO BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ

Numer 1-1974

Balneologia Polska Tom 1/1974

(XIX Zeszyt 1 )

Spis Treści

 

1. J. Jankowiak „Lekarz uzdrowiskowy a postęp wiedzy medycznej” 
2. J Zawistowska , K. Jazienicka- Wytyczak „Wpływ leczenia rehabilitacyjnego w uzdrowiskowym dziecięcym szpitalu kardiologicznym w Polanicy , na przebieg wad wrodzonych serca u dzieci 
3. J. Chybalski „ Pojemność życiowa płuc z chorobą reumatyczną w czasie leczenia uzdrowiskowego" 
4. W. Czachaj, W. Bednarski, W. Bednarska, M. Korczyńska E. Puchała” Wpływ kuracji pitnej wodą mineralną ' Młynarz” i Dąbrówka „ w Szczawnie Zdroju na wydalanie z moczem kwasu wanilino- migdałowego i uropepsyny oraz na zachowanie się kwaśności treści żołądkowej u chorych z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy 
5. L. Mizgalska , K. Kwaśnicki” Wczesne wyniki leczenia choroby wrzodowej w Iwoniczu Zdroju” 
6. W. Chachaj, W. Bednarska, W. Bednarski, M. Korczyńska W. Kornaszewski „ Wpływ kuracji pitnej wodą 'Bolkowo” z Rochowic Starych koło Bolkowa na aktywność niektórych enzymów i wyniki niektórych prób wątrobowych .” 
7. W. Chachaj, W. Kornaszewski, J. Dec, E. Radońska, M. Korczyńska „ Wpływ kuracji pitnej wodą .glauberską „ Bolko” z RochowicStarych koło Bolkowa na przebieg niektórych schorzeń przewodu pokarmowego” 
8. L. Otręba , J. Lorenz, A. Marut” Aktywność cholinesterazy , fosfatazy zasadowej oraz fosfatazy kwaśnej w surowicy krwi pod wpływem leczenia sanatoryjnego wodą „ Marysieńka „ w Cieplicach 
9. J. Lorenz, B. Dąbrowska, L. Otręba , A. Murat, H. Januszkiewicz-Lorenz „Dobowe wydalanie magnezu, współczynnik oczyszczania magnezu oraz jego stężenie w surowicy krwi u chorych na kamicę, leczonych wodą mineralną „ Marysieńka „ w Cieplicach Zdroju 
10. A. Kozioł, A. Marut, M. Kaplicki” Wyniki leczenia chorych z odmiedniczkowym zapaleniem nerek kuracją pitną – wodą mineralną „ Marysieńka „ 
11. J. Willak „ Leczenie uzdrowiskowe kamicy moczowodowej” 
12. Sz. Kubiak, J. Borsuk, St. Klajman „ Ocena rynospirograficzna wyników leczenia balneologicznego nieżytów błony śluzowej nosa w Ciechocinku 
13. St. Kosowski, I. Baran, E. Oleksyk” Polikliniczne leczenie zanikowego cuchnącego i niecuchnącego nieżytu jam nosowych w Szczawnie – Zdroju w ocenie bakteriologicznej serologicznej i immunologicznej 
14. Sz. Kubiak, P. Zalewski” Wpływ inhalacji solankowych na obraz histologiczny śluzówki w zanikowych nieżytach nosa 
15. St. Olecha” Zastosowanie leczenia fizykalnego w oto-rino-laryngologii 89 
16. H. Zrubek „ wstępna ocena skuteczności ambulatoryjnej balneoterapii niektórych schorzeń kobiecych 
17. K. Bugał „ Własne doświadczenie w leczeniu balneoklimatycznym niepłodności pochodzenia jajowodowego 
18. W. Pietrusewicz, J. Bablok „ Próba wywoływania owulacji leczeniem balneologicznym 

19. M. Kowalska , M. Pałka, K. Badnarek, A. Siciński „ Wpływ leczenia balneologicznego w Ciechocinku na przepływ krwi u chorych z zarostowymi chorobami tętnic 
20. H. Piekarska-Hulko” Zastosowanie ultradźwięków do leczenia ukrwienia kończyn dolnych w cukrzycy 
21. J. Młochowski, K. Piątkowski” próba oceny działania wód mineralnych w Lądku Zdroju na bakteryjną błonę nazębną w jamie ustnej u ludzi 
22. M. Kiełczyńska – czajka „ zachowanie się glikogenu w wątrobie myszy po podaniu salicylanu sodu drogą jontoforezy 
23. J. Wieczorek, M. Hoffman „ Wpływ leczenia balneologiczo- rehabilitcyjnego na niektóre parametry układu krążenia i układu oddychania chorych na nerwicę 
24. B. Trzeciak, K. Mizgalska – Kuplel „ Wyniki leczenia choroby nadciśnieniowej w warunkach klimatu morskiego „ 
25. W. Kochański, I. Abramowicz – Kochańska” Analiza rodzaju schorzeń i stosowanych zabiegów balneologicznych u kuracjuszy leczonych w sanatoriach i ambulatoryjnie w Lądku – Zdroju” 
26. J. Swirski, „ Analiza zgonów chorych w czasie leczenia uzdrowiskowego w Kudowie „ 
27. W. Okołowicz, M. Kopacz, W. Czarniecki, J. Gajewski, J.Grzędziński” Wyniki badań warunków termiczno- wilgotnościowych w pomieszczeniach sanatoryjnych 
28. H. Dubanowicz „ Wstępne wyniki badań nad bioklimatycznym zróżnicowaniem uzdrowiska w Świnoujściu 
29. E. Łukaszewicz „ Wyniki leczenia polskiej metody wodolecznictwa Żniniewicza w ciągu 10- ciu lat w Zakładzie Balneologicznym Wojewódzkiego Reumatologicznego w Sopocie” 
30. J. Łazowski” Zmiany bierne 
31. Z. Zieliński” Wrażenia z pobytu w Klinice reumatologicznej i Instytucie Fizykalno-balneologicznym w Leukerbad ( Szwajcaria Południowa ).

KONTAKT

Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Zarząd Główny
ul. Leśna 3
87-720 Ciechocinek

tel/fax: 54 283 39 45 lub tel. 54 283 39 15
NIP 891-14-16-614
Nr konta BZ WBK o/ Ciechocinek 66 1500 1780 1217 8001 4444 0000