POLSKIE TOWARZYSTWO BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ

Numer 2-1974

Balneologia Polska Tom XIX 1974 r. zeszyt 2

 

SPIS TRECI


 

  • 1. J. Jankowiak Słowo wstępne
  • 2. H. Kowalenko geneza dzieła J. B. Denis
  • 3. J. B. Denis Re'lation curiuese d ´une fonteine decouverte en Pologne
  • 4. W. Braun Descriptio curiosa fontis cuiusdam inflammabilis et medicinalis in polonia .Przedruk z czasopisma niemieckiego Acta Eruditionae Lipsiae 1684
  • 5. J. Sechkini cenzura o wodzie iwonickiej ( przedruk z Roczników Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu jagiellońskiego 1841 T, IV s. 357 i nast.
  • 6. Wyjštek akt dawnych dotyczšcych wizytacji kanonicznej parafii Iwonicz
KONTAKT

Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Zarząd Główny
ul. Leśna 3
87-720 Ciechocinek

tel/fax: 54 283 39 45 lub tel. 54 283 39 15
NIP 891-14-16-614
Nr konta BZ WBK o/ Ciechocinek 66 1500 1780 1217 8001 4444 0000