POLSKIE TOWARZYSTWO BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ

Numer 3-4-1974

Balneologia Polska Tom XIX 1974 r. zeszyt 3 4

 

SPIS TRECI


 
 • 1. U. Mackiewicz, M. Piszczorowicz, J. Konys, DrygasJ. Badania nad działaniem aerozolu wody mineralnej na skurcz oskrzeli wywołany histaminš u winek morskich
 • 2. H. Kiełczyńska- Czajka Obraz morfologiczny narzšdów wewnętrznych i skóry myszy po zastosowaniu salicylanu sodu
 • 3. W. Koperska , Nowacka- Libura Leczenie zespołu bolesnego barku w warunkach szpitala uzdrowiskowego
 • 4. B. Lutomski, W. Kochański, Cz. nowicki, Zappa manfred 'Zasady balneorehabilitacji uzdrowiskowej po endoprotezoplastycemetalowej stawu biodrowego w zwyrodnieniu zniekształcajšcym , stosowane w ONB w Lšdku Zdroju
 • 5. G. Kluszczyk. metoda czynnociowego leczenia balneorehabilitacyjnego dyskopatii lędwiowych
 • 6. M. weiss, J. Ziętkiewicz Wartoć bodców balneologicznych w leczeniu postępujšcych zaników mięni
 • 7. G. Wejsflog, W. Kochański Metodyka postępowania balneorehabilitacyjnego w dyskopatii lędwiowej
 • 8. H. Maciejczykowa Boczne skrzywienie kręgosłupa u dzieci z wadami serca
 • 9. S. Bielak, J. Zawada Ocena leczenia uzdrowiskowego z przewlekłš niewydolnociš wieńcowš w Polanicy Zdroju
 • 10. J. Kwiatkowski, Z. Chwal, B. Bogdanikowa Porównanie zapisu EKG w Białymstoku i wieradowie
 • 11. S. Bielak, A. Niedwiecki. ocena chorych z miażdżycš zarostowš tętnic dolnych i leczenia uzdrowiskowego w Polanicy Zdroju
 • 12. I. Ponikowska , A. Graczykowska Koczorowska Próba leczenia kšpielami Hauffego cukrzycowych zmian naczyniowych kończyn dolnych.
 • 13. B. Sałacińska Rodziewicz ' leczenie sanatoryjne w Dusznikach Zdroju chorych z zespołem poresekcyjnym przebiegajšcym z niedokrwistociš niedoborowš
 • 14. Z. Knapik, W. Lubczyńska-Kowalska,B. Sałacińska-Rodziewicz Możliwoci leczenia dietetycznego w sanatorium typu gastrologicznego
 • 15. J. Hasik, E. Gawlak, Choroba wrzodowa współistniejšca z zapaleniem pęcherzyka i dróg żółciowych w materiale chorych gastrologicznego ONB w Inowrocławiu
 • 16.Z. Knapik, W. Lubczyńska- Kowalska, B. Rodziewicz, B. Sałacińska- Rodziewicz Bożena, wstępna ocena wyników leczenia stanów po cholecystektomii w Dusznikach Zdroju
 • 17.Willak J., J. Różańska, W. Bednarski, Skutecznoć rodków odkażajšcych drogi moczowe w trakcie kuracji pitnej wodš mineralnš
 • 18.Jerzy Lorenz, A. Marut,H. janukowicz Lorenz, L. Otręba , B. Dšbrowska StosunekMg/Ca i Na/Ca w moczu chorych na kamicę nerkowš leczonych wodš Marysieńka w Cieplicach
 • 19. Rybicka Maria , Posłuszna Aleksandra, Hanasz- Jarzyńska Teresa Wpływ nawietlań rumieniowych dawkami promieniowania nadfioletowego na zachowanie się białka ogólnego i frakcji elektroforetycznych w surowicy krwi u dzieci chorych na astmę oskrzelowš
 • 20. Rybicka Maria, Posłuszna Aleksandra, Hanasz- Jarzyńska Teresa. Zachowanie się wskaników hematologicznych u dzieci chorych na astmę oskrzelowš pod wpływem nawietlań promieniami nad fioletowymi w dawkach rumieniowych
 • 21. Królikowska Maria, Kiciński Janusz , Łęgiewska Zofia Leczenie balneoklimatyczne zaburzeń okresu przekwitania
 • 22. Solecki Stanisław, Pištkowski Kazimierz Wpływ miejscowego leczenia borowinš na zmianę flory bakteryjnej pochwy i obrazu klinicznego u kobiet chorych na przewlekłe stany zapalne narzšdu rodnego
 • 23. Dobrowolski Jan, Wyniki kompleksowego leczenia uzdrowiskowego u chorych z ZZSK w Połczynie Zdroju
 • 24. Wyrwicz Maria ' Badania nad ustaleniem natężeń bodców klimatycznych u chorych na łuszczycę w uzdrowisku winoujcie
 • 25. Kochański Wiesław Analiza występowania opadów atmosferycznych na terenie uzdrowiska Lšdek Zdrój
 • 26. Chwieko Zenon, Dowżyk Witold, Stasiewicz Anna, Bogdanikowa Beata Absencja chorobowa w grupie pracowników Zakładu Włókienniczego leczonych w uzdrowisku wieradów Zdrój
 • 27. Martynowski Tadeusz sanatoryjne leczenie otyłoci w Dusznikach Zdroju
 • 28. Dziadek Bolesław Lekarskie problemy bioklimatyczne załóg pływajšcych na wodach Arktyki i tropiku
KONTAKT

Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Zarząd Główny
ul. Leśna 3
87-720 Ciechocinek

tel/fax: 54 283 39 45 lub tel. 54 283 39 15
NIP 891-14-16-614
Nr konta BZ WBK o/ Ciechocinek 66 1500 1780 1217 8001 4444 0000