POLSKIE TOWARZYSTWO BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ

Numer 1-2-1975

Balneologia Polska 1-2/ 1975r.

Tom XX

 

SPIS TREŚCI

 

1.K. Markiewicz” Wpływ leczenia balneologicznego w Lądku – Zdroju na lipidy surowicy krwi u chorych na chorobę wieńcową serca 
2. K. Markiewicz, S. Sławińska” Wpływ skojarzonego leczenia balneologiczno- klimatycznego w Lądku – Zdroju na dynamikę serca u chorych na miażdżycę 
3. K. Markiewicz, S. Sławiński” Wpływ jednorazowej kąpieli radanowo siarczkowej na dynamikę serca u chorych na miażdżycę 
4.K. Ślęzak” Cieplica solankowa w leczeniu chorób serca” 
5.J.Porzycki, J. Pocztarska, W. Żwirski” Wpływ klimatu Rabki na bóle wieńcowe 
6.J. Porzycki, J. Pocztarska, W. Żwirski „Wpływ klimatu Rabki na zachowanie się ciśnienia tętniczego w chorobie nadciśnieniowej” 
7. S. Bąk, B. Łuczyńska A., Nazarewicz „ Uzdrowiskowe leczenie choroby Raynauda 
8. S. Bąk, B. Łuczyńska, A. Nazalewicz” Uzdrowiskowe leczenie zespołu Raynauda” 
9.S. Bąk, J. Kulikowski, A. Nazalewicz, W. Ogrodzki” Uzdrowiskowe leczenie obrzęku chłonnego kończyn dolnych 
10. W. chachaj, T. Podogrodzki, W. Bednarski, W. nastoł, K. Borcz, M. Kraus- Filarska, „ Wpływ leczenia uzdrowiskowegow Szczawnicy – Zdroju na zaburzenia wentylacyjne narządu oddechowego oraz zawartość POC 2 Po 2 i pH u chorych na dychawicę oskrzelową 
11.W. Chachaj, W. bednarski, h. Przybyła, E. Puchała” Zachowanie się równowagi kwasowo- zasadowej u chorych na dychawicę oskrzelową w czasie leczenia w Szczawnicy – Zdroju” 
12. Sz. Kubiak” Wskazówki do sanatoryjnego postępowania terapeutycznego w schorzeniach górnych dróg oddechowych z chrypką 
13. M. Pilarek, W. bednarski, A. Borysiewicz,M. Bagiński” Zmiany aktywności proteolitycznej plwociny w czasie leczenia uzdrowiskowego u chorych na dychawicę oskrzelową , powikłaną przewlekłym nieżytem oskrzeli 
14. M. Rybicki, T. hanasz- jarzyńska, A. Posłuszna „ Jontoforeza wapniowa jako pomocnicza metoda leczenia dzieci chorych na astmę oskrzelową 
15. M. Rybicka, A. Posłuszna, T. Hanasz-Jarzyńska” Stosowanie naświetlań promieniami nadfioletowymi w dawkach rumieniowych u dzieci chorych na astmę oskrzelową 
16. W. Bednarski, „ Zachowanie się białek w surowicy u chorych na dychawicę oskrzelową w przebiegu leczenia uzdrowiskowego” 
17. W. Makowska,” Ocena cytologiczna stanu nabłonka błony śluzowej gardła u pacjentów laryngologicznych , leczonych w uzdrowisku Ciechocinek 
18. A. Szczeklik, B. Rozwadowski, E Kotłek- Kaczór, „ Zachowanie się niektórych wskaźników biochemicznych krwi w przewlekłych chorobach wątroby i dróg żółciowych podczas leczenia uzdrowiskowego w Polanicy 
19. T. Martynowski, „ Analiza 1000 przypadków po wycięciu woreczka żółciowego leczonych sanatoryjnie w Dusznikach – Zdroju 
20. W. Pasławska – Bednarska , W. Bednarski, E. Flis” Zachowanie się niektórych enzymów w przebiegu leczenia balneoklimatycznego w przewlekłych zapaleniach pęcherzyka żółciowego i w stanach po cholecystektomii 
21. B. Halawa, B. Rozwadowski, Wł. Malka” zachowanie się poziomu witaminy B12 w surowicy krwi po resekcji żołądka leczonych w Polanicy – Zdroju 
22. Zdz. Plamieniak, M. Stępień, A. Kaniewska,H. Głębowska, A. Milewicz, E. Szklarz, T. Pecyna „ Leczenia sanatoryjne hiperlipoproteinemii pierwotnych

23. A. Gałązka, Z. Chęcińska, A. Kaniewska, A. Milewicz, M. Stępień- Dobrowolska, E. Szklarz” L” Przebieg leczenia sanatoryjnego nadczynności tarczycy w Kudowie – Zdroju” 
24. I. Ponikowska” Stymulujące działanie wysiłku fizycznego na sekrecję hormonu wzrostu 
25. J. Jagielski „ Wpływ dozowanego wysiłku fizycznego na współczynnik przyswajania glukozy u chorych na cukrzycę 
26. A. kozioł, A. Marut, W. Skiba „ Wpływ wody ze źródła „ Marysieńka” na gospodarkę kwasu moczowego u chorych ze skazą moczanową” 
27. A. Kozioł, A. Marut” Wpływ wody ze źródła „ Marysieńka „ na zachowanie się bakteriurii u chorych z przewlekłym odmiedniczkowym zapaleniem nerek” 
28. J. Willak, A. Brzezińska, W. Bednarski” O bakteriurii chorych urologicznych przyjętych na leczenie uzdrowiskowe 
29. J. Bednarski” Wyniki balneo- rehabilitacji chorych po złamaniu szyjnej kości udowej leczonych endoprotezoplastyką metalową 
30. W. kamiński, S. Żabnicki, A. Adamowski” Uzdrowiskowe leczenie chorych na coxarthrosis w Kamieniu Pomorskim” 
31. S. Piątkowski, J. Cwanek” Wtórne ograniczenie ruchów stopy i palców po urazach kończyn dolnych, wytyczne postępowania usprawniającego” 
32. B. Lutomski, A. Wejsflog, M. Zappa” Balneo- rehabilitacja przykurczów stawu kolanowego po złamaniach kończyn dolnych” 
33. W. Bulikowski, W. Sowiar, „ Wstępne badania nad przydatnością zachowania się wyników próby oporności na działanie zasad dla oceny wyników leczenia balneoklimatycznego” 
34. M. gostyński, B. Mączyński, J. Marcinkowski.” Rola aktywności meterotropowej w epidemiologii samobójstw” 
35. F. Domka, J. Gąsiorek „ Aktywność bakterii szczepu Desulfivbrio desulfuricans wystepujących w wodach siarkowowodorowych Buska” 
36. W. Kuliński, W Kozaczek.” próba zastosowania hibitanu do dezynfekcji aparatury inhalacyjnej"” 
37.E. szczeklik, B. halawa „ Badania nad wpływem działania radanu i produktów jego rozpadu na organizm ludzki” 
38. K. Mądry” Badania wpływu naturalnych źródeł słabego promieniowania jonizującego na zachowanie się fruktozy i plemników w nasieniu

KONTAKT

Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Zarząd Główny
ul. Leśna 3
87-720 Ciechocinek

tel/fax: 54 283 39 45 lub tel. 54 283 39 15
NIP 891-14-16-614
Nr konta BZ WBK o/ Ciechocinek 66 1500 1780 1217 8001 4444 0000