POLSKIE TOWARZYSTWO BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ

Numer 1-2-1976

Balneologia Polska Tom XXI 1976 r. zeszyt 1–2

 

Spis treści

1. J Hasik, E. Gawlak, B. Dul.” Leczenia przewlekłego zapalenia i marskości wątroby w warunkach uzdrowiskowych 
2. J. Hasik, E.Gawlak.” Klinika zapaleń pęcherza żółciowego u chorych w wieku podeszłym leczonych w uzdrowisku 
3. W. Nowakowski.” Wartość i znaczenie statystycznej i inderalowej próby czynnościowej w lecznictwie sanatoryjnym dla zdiagnozowania czynnościowych zaburzeń okresu repopularyzacji komór elektrokardiogramu 
4. W. Nowakowski,” Analiza biochemiczna mechanizmów ß – adrenergicznych w mięśniu sercowym i ich wpływ na krzywą elektrokardiogramu 
5. H. Chmielewski, M. Dziwisz.” Wpływ uzdrowiskowego leczenia w Lądku – Zdroju na pobudliwość nerwowo- mięśniową u chorych na zarostowe choroby tętnic kończyn dolnych 
6. J. Berner, M. Dziwisz, R. Kujawski,B. Serafin.” Nieprawidłowości kierowania chorych z chorobami naczyń obwodowych do leczenia uzdrowiskowego w Lądku – Zdroju 
7. M. Markiewicz, B. Darwaj,” Badania reograficzne wpływu leczenia rehabilitacyjnego na stan ukrwienia niedowładu kończyn 
8. J. Huczyński, E. Niemiec, T. Dembowski.” Dystonia wegetatywna a zawartość magnezu i innych elektrolitów w surowicy krwi w aspekcie możliwości leczenia uzdrowiskowego w Krynicy „ 
9. St. Ratusiński” Zmiany wskaźnika spirometrycznego w sanatoryjnej terapii ruchowej w Dusznikach – Zdroju 
10. Sz. Kubbiak, S. Słomka, W. kaźmierczak, Cz. Maśliński” Próbba zastosowania octanu cynku w leczeniu dychawicy oskrzelowej 
11. Wł. Chachaj, Wł. Bednarski, A. Borysiewicz, K. Borcz „ Zachowanie się C- reaktywnego bbiałka (CRP) u chorych na dychawicę oskrzelową leczonych w Szczawnie – Zdroju 
12. S. Kossmann, J. Wysocki, M. Frączek,” Zmiany zawartości alfa 2 makroglobuliny w surowicy i plwocinie podczas balneoterapii przewlekłych nieżytów oskrzeli u górników 
13. J. Lorenz, A. Marut „ Uwagi w sprawie wykrywania cystynurii wśród chorych leczonych w balneologicznych ośrodkach urologicznych 
14. J. Lorenz, A. Marut. ”W sprawie zakażenia nerek i dróg moczowych u chorych leczonych sanatoryjnie 
15. B. Falkiewicz.” Ekologiczne aspekty zróżnicowania grupowego krwi 
16. H. Kowalenko.” Kodeks” etyczny lekarzy krynickich z końca XIX w 
17. J. Mirek. „Rehabbilitacja balneoklimatyczna zaburzeń krwawień miesięcznych z uwzględnieniem wpływu czynników na podstawie wyników leczenia chorych w ONB „ Renesans” w Krynicy w latach 1967-1969 
18. Sz. Kubiak, St. Klajmann, T. Kubiak. „ Badania nad zachowaniem się progu pobudliwości elektrycznej narządu smaku po natryskach dziąseł i inhalacjach solanką ciechocińską „ 
19 M. Rybicka, „ Zachowanie się krwi obwodowej u dzieci szkolnych w dwóch porach roku i wpływ naświetlań lampą kwarcową 
20. G. J. Specht. „ Potrzeby oświaty zdrowotnej w uzdrowiskach, wczasowiskach i w innych miejscowościach rekreacyjnych oraz na koloniach 
21. K. Mazurski.” Uzdrowiska dolnośląskie i ich okolica. Balneologia , Historia, Przyroda. Sztuka pod red. A. Falkiewicza i M. Staszewskiego(Recenzje) 
23. Tyczka, „ Międzynarodowy Kongres Talassoterapii Opatija 8-12 maja 1975 r.

KONTAKT

Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Zarząd Główny
ul. Leśna 3
87-720 Ciechocinek

tel/fax: 54 283 39 45 lub tel. 54 283 39 15
NIP 891-14-16-614
Nr konta BZ WBK o/ Ciechocinek 66 1500 1780 1217 8001 4444 0000