POLSKIE TOWARZYSTWO BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ

Numer 1-2-1977

Balneologia Polska

TOM XXII Poznań 1-2/1977

Spis treści

1. T. Rafiński, B. Orzechowska,J. Alkiewicz,H. Chobot-Maciejewska,H. Gumowska- Badania wydolności oddechowej u dzieci astmatycznych leczonych w klimacie nadmorskim w uzdrowisku Kołobrzeg 
2. J. Alkiewicz,B. Orzechowska,E. Janiakowa – Wpływ inhalacji solanką kołobrzeską na częstość występowania drożdżaków Candida albicans w gardle u dzieci z astmą oskrzelową 
3. J. Alkiewicz, B. Orzechowska,I. Jeżowa- Zmienność flory bakteryjnej w gardle u dzieci z astmą oskrzelową pod wpływem stosowania inhalacji solanką kołobrzeską
4. T. Radoszewska-Zielińska, M. Talarek- Leczenie fizykalne niektórych powikłań po operacji wola 
5. E. Piotrowska- Magnoterapia we wczesnej rehabilitacji urazowej 
6. M. Loose-Kuzora- Balneologiczne i fizykalne metody leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów 
7. D. Grabowski, W. Kochański- Zastosowanie detektorów śladowych do pomiarów stężenia radonu –222 w powietrzu w czasie wydawania zabiegów balneologicznych
8. St. Ratusiński- Sprawność fizyczna kuracjuszy leczonych sanatoryjnie w Dusznikach- Zdroju 
9. L. Szyrocki, M. Wyrwicz, T. Zieliński- Wpływ talassoterapii w uzdrowisku Świnoujście na czynność skóry uchorych na świerzbiączkę 
10. M. Markiewicz , W. Kubiak-Reograficzna ocena ukrwienia kończyn górnych ze zwyrodnieniowo-zniekształcającymi zmianami kręgosłupa szyjnego, leczonego w warunkach sanatoryjnych 

PRACE Z INSTYTUTU BALNEOKLIMATYCZNEGO

11. H. Kujawa, U. Mackiewiczowa- Ultradźwięki a reakcje immunologiczne 
12. K. Marciniak- Zagospodarowanie przestrzenne Ciechocinka dla celów klimatoterapii 
13. J. Skrzypski- Warunki bioklimatyczne pomieszczeń zabiegowych wg .badań w Zakładzie Przyrodoleczniczym’’ Stare Łazienki Mineralne’’ w krynicy 
14. T. Marusik- charakterystyka meteorotropowych sytuacji pogodowych w rejonie wybrzeża bałtyckiego 
15. J. Kawecki- Ocena warunków termicznych odczuwalnych Lądka- Zdroju w świetle zespołowych wskaźników biometeorologicznych 
16. J. Kawęcki- Ocena warynków klimatycznych w pomieszczeniach zamkniętych PPU Lądek-Długopole w świetle wymogów klimatofizjologii 
17. B. Bestyńska, S. Tyczka- Warunki bioklimatyczne w komorach podziemnych kopalni soli w Wieliczce 
18. A. Górniok, T. Latour, B. Jastrzębska, A. Nowacka,M. Glinka, E. Burkacka-Łaukajtis- Badania chemiczne, fizyczne i bakteriologiczne mikrośrodowiska oddziału subteranoterapii w sanatorium Kinga w Wieliczce 
19. A. Górniok, A. Nowacka, E. Buracka- Łaukajtis – Badania nad wpływem różnych metod przygotowania nastan sanitarno- higieniczny i właściwości fizyko-chemiczne borowin do zabiegów specjalnych

KONTAKT

Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Zarząd Główny
ul. Leśna 3
87-720 Ciechocinek

tel/fax: 54 283 39 45 lub tel. 54 283 39 15
NIP 891-14-16-614
Nr konta BZ WBK o/ Ciechocinek 66 1500 1780 1217 8001 4444 0000