POLSKIE TOWARZYSTWO BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ

Numer 1-2-1979

Balneologia Polska

TOM XXIV Poznań 1-2/1979 

SPIS TREŚCI

1. T. Mika, K. Kućma – Wyniki leczenia prądami eksponencjalnymi niedowładów i porażeń wiotkich 
2. T. Mika, J. Orłowski, A. Gazdowska, H. Czerwińska- ocena przydatności wyciągu rytmicznego w leczeniu dyskopatii lędźwiowej 
3. S. Kotwica, W. Split, M. Wołczyk-Orzechowska, J. Witka, E. Kulej – Porównanie skuteczności różnych metod fizykoterapii w leczeniu zespołu rwy kulszowej 
4. A. Niewodniczy- Zabiegi fizykoterapeutyczne w leczeniu migreny szyjnej 
5. J. Łańcucki, T. Mika, W. Kuliński, K. Obniska-Wolska- Kliniczna ocena skojarzonego leczenia łuszczycy kąpielami siarkowowodorowymi oraz naświetleniami ogólnymi promieniami nadfioletowymi 
6. T. Mika, J. Łańcucki, K. Kućma,Z. Doroba- Jonoforeza hydroksylowa w leczeniu niektórych chorobach skóry 
7. J. Łańcucki, T. Mika, R. Nowak, K. Obniska- Przydatność rumienia fotochemicznego w ocenie działania na skórę aerosoli sterydowych 
8. W. Kuliński, T. Nowak, R. Nowak- Analiza działalności leczniczej pracowni hydrobalneoterapii w wieloprofilowym szpitalu klinicznym 
9. B. Rudkowski, T. Niedziałkowska, J. Otto- stymulacja elektryczna w leczeniu bólu przewlekłego.

10. Winklerowa – Oparzenia diatermią krótkofalową w przypadku nierozpoznanej jamistości rdzenia 
11. S. Jaworski, R. Dziemidzionek, Efektywność reżimu higienicznego w warunkach klimatu nadmorskiego wleczeniu nie powikłanej otyłości prostej u dorosłych 
12. Bereźnicki E. –Wpływ nasłonecznienia na zachowanie się tłuszczowców w surowicy krwi 
13. M. Seweryn- Sak- zastosowanie metod fizykoterapeutycznych w leczeniu dyscopatii 
14. T. Kraszewska- Przypadek bursitis calcarea subdeltoidea leczony ultradźwiękami 
15. A. Kulczycka –Zastosowanie ultradźwięków w bardzo ciężkim stanie dychawicznym (przedstawieniem przypadków) 
16. A. Kulczycka – Jontoforeza pilokarpinowa do testu potowego w diagnostyce mucovsidosis na podstawie własnego doświadczenia w latach 1964 – 1976 
17. T. Kraszewska, A. Augustyn- Wpływ jontoforezy lignocainowej na przyspieszenie usprawnienia ruchowego w zespole bolesnego barku u marynarzy rybaków i portowców 
18. M. Wawrzyńczak-Tupajka – Wczesne leczenie lekkich urazów stawu kolanowego prądami diadynamicznymi 
19. A. Gosk, A. Zalewska- Juzwa, T. Brzezińska- Miszczyczyn, J. Dąbrowsak – bezpośredni pomiar zmian przepływu krwi pod wpływem prądów diadynamicznych

20. Z. Prochowicz – Wpływ kompleksowego leczenia metodami fizykalnymi zapalenia okołostawowego barku 
21. A. Kazior – Leczenie metodami punktowej stymulacji jako szczególny problem fizykoterapeutyczny 
22. B. Mączński, M. Wyrwicz – niektóre nowsze osiągnięcia w zakresie lecznictwa klimatycznego 
23. Wł. Bulikowski – O konsekwentne eliminowanie możliwości uczuleń przy elektroterapii 
24. J. Winklerowa – Analiza stanu lecznictwa fizykalnego miasta Wrocławia w latach 1970-1974 ( lecznictwo otwarte i przemysłowe ) 
25. D. Giernatowska, J. Winklerowa – Ocena możliwości kompleksowego leczenia balneologicznego w warunkach pozauzdrowiskowych w oparciu o doświadczenie działu Lecznictwa Miejskich Zakładów Kąpielowych we Wrocławiu 
26. T. Kraszewska, M. Wawrzynczak- Tupajka – Analiza stanu lecznictwa fizykalnego na terenie miasta i województwa szczecińskiego 
27. W. Moskwa –Wyniki badań laboratoryjnych po magnetoterapii 
28. A. Malinowski, E. Gawlak- Charakterystyka budowy ciała i wyników leczenia sanatoryjnego osób otyłych

KONTAKT

Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Zarząd Główny
ul. Leśna 3
87-720 Ciechocinek

tel/fax: 54 283 39 45 lub tel. 54 283 39 15
NIP 891-14-16-614
Nr konta BZ WBK o/ Ciechocinek 66 1500 1780 1217 8001 4444 0000