POLSKIE TOWARZYSTWO BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ

Numer 1-1994

Balneologia Polska 1/1994, Tom XXXVII

Spis Treści

 

1. Włodzisław Kuliński, Andrzej Misztela, Marek Kulej, Tomasz Rybak- „Wyniki leczenia krioterapią reumatoidalnego zapalenia stawów.” 
Jerzy Jagielski- „Próba zastosowania lasera jako jednej z metod leczenia fizjoterapeutycznego w bólowych zespołach kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego.”

2. Zbigniwe Kuszelewski, Tadeusz Mika, Włodzisław Kuliński- „Laserowe promieniowanie podczerwone w leczeniu następstw urazów ścięgna Achillesa związanych z uprawianiem sportu.”

3. Waldemar Mielczarek, Szymon Kubiak, Jan Wiaderny, Ireneusz Lelwic- „Wyniki leczenia bólów odcinka lędźwiowego kręgosłupa u chorych po świeżo przebytym zawale serca.”

4. Ireneusz Lelwic, Szymon Kubiak, Jan Wiaderny- „Niefarmakologiczne metody leczenia w uzdrowisku pierwotnego nadciśnienia tętniczego.”

5. Barbara Kowalewska, Irena Ponikowska- „Wpływ fizycznego treningu naczyniowego na stan kliniczny i przepływ krwi u chorych z przewlekłym niedokrwieniem kończyn dolnych na tle miażdżycy.”

6. Maciej Królak, Janusz Wieczorek, Zygmunt Mackiewicz, Zdzisław Gałaj –„Wczesna rehabilitacja chorych po chirurgicznych zabiegach naczyniowych.” 
Tadeusz Filipiak –„Wczesna rehabilitacja pacjentów z chorobą żylakową kończyn dolnych w uzdrowisku i w miejscu zamieszkania.”

7. Tadeusz Filipiak –„Bezpośrednie i odległe efekty zachowawczej terapii choroby Raynauda”

8. Józef Małolepszy, Ewa Liebhart, Maria Wrzyszcz –„Nadreaktywność oskrzeli u chorych na astmę oskrzelową przed leczeniem i po leczeniu sanatoryjnym.”

9. Józef Małolepszy, Ewa Passowicz-Muszyńska, Maria Wrzyszcz- Wrażliwość receptorów beta adrenergicznych dróg oddechowych na agonistę u chorych na astmę oskrzelową przed i poleczeniu sanatoryjnym.”

10. Włodzisław Kuliński, Tomasz Ryba, Andrzej Misztela, Marek Kulej – „Laserowe promieniowanie podczerwone w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa szyjnego.”

11. Kazimiera Milanowska –„Wartość wczesnej rehabilitacji poszpitalnej uzdrowiskowej w dysfunkcjach narządu ruchu.”

12. Jan Serafin, Irena Lewandowska, Jerzy Biedrzycki –„Ocena wpływu leczenia balneorehabilitacyjnego na dysfunkcję ruchową biodra po totalnej alloplastyce.”

13. Wojciech Kasprzak, Lech Hryniewiecki – „Osiągnięcia polskiej fizjoterapii uzdrowiskowej w leczeniu chorób przewodu pokarmowego.” 
Barbara Krawczyk –„Ocena bioklimatu Polski na podstawie bilansu cieplnego ciała człowieka.”

14. Teresa Latour, Krystyna Czajka –„Analiza zmian występujących w stopniu zanieczyszczenia powietrza na obszarach specjalnie chronionych w latach 1990-1992”

15. Stefan Mielewczyk,- „Analityczna ocena wzrostu natężenia promieniowania słonecznego na plaży nadmorskiej.”

16. Józef Girjatowicz, Marek Chabior –„Termiczno-solarne warunki sezonu kąpieliskowego Zatoki Pomorskiej.”

17. Jerzy Bogucki, Alena Dąbrowka –„Analiza porównawcza liczby małych jonów powietrza w strefie brzegowej morza.”

18. Robert Twargosz –„Surowość pogody okresu zimowego w centrum Krakowa i na Pogórzu Wielickim z punktu widzenia potrzeb rekreacji mieszkańców.”

KONTAKT

Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Zarząd Główny
ul. Leśna 3
87-720 Ciechocinek

tel/fax: 54 283 39 45 lub tel. 54 283 39 15
NIP 891-14-16-614
Nr konta BZ WBK o/ Ciechocinek 66 1500 1780 1217 8001 4444 0000