POLSKIE TOWARZYSTWO BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ

Numer 1- 1995

Balneologia Polska 1995 Zeszyt 1


SPIS TREŚCI

1. G. Cieślak, A. Sieroń, W. Zajęcki, K. Żwirska- Korczała ‘’ Wpływ zmiennego pola magnetycznego na morfologię wysp Langerhansa i poziomu glikemii u zwierząt doświadczalnych „

2. A. Sieroń, J. Mrowiec, G. Cieślar, A. Plech, T. Biniszkiewicz „ Oddziaływanie niskoenergetycznego promieniowania laserowego na reakcje behawioralne u szczurów”

3. A. Niemierzycka , T. Mika, L. Markiewicz, „ Niskoenergetyczne promieniowanie laserowe w leczeniu szyjnych zespołów korzeniowych „

4. A. Sieroń, G. Cieślar, J. Radelii „ Ocena leczniczego działania zmiennych pól magnetycznych u chorych z neuropatią cukrzycową z uwzględnieniem czucia wibracji „

5. Z. Legwant „ Możliwości wykorzystania buskich wód siarczkowo- siarkowodorowych w lecznictwie „


6. W. Andrzejewski „ Hypertermia w leczeniu nowotworów „

7. J. Serafin, J. Biedrzyński, Cz.Miśta, P. Anyżewski, S.Żarek” Poprawa funkcji ruchowej po balneorehabilitacyjnym leczeniu ograniczenia ruchów i przykurczów wikłających alloplastykę stawu biodrowego”

8. I. Gościński, W. Sowiar, Z. Legwant” Ocena skuteczności leczenia zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego wyciągami w wodzie ( próba obiektywizacji)”

9. A.Sieroń, M. Adamek, G. Cieślar, „ Mechanizm działania lasera niskoenergetycznego na organizmy żywe _ własna interpretacja „

10. J. Hasik, E. Gawlak „ Żywienie w chorobach metabolicznych jako przedmiot promocji zdrowia w uzdrowisku „

11. R. Krętowski „ Analiza śmiertelności i umieralności w przebiegu zawału serca w regionie augustowskim”

12. J. Grochmalicka-mikołajczyk „ przydatność metody absorpcyjnej spektrometrii atomowej (asa) do oznaczania zawartości ołowiu Pb(II) i kadmu Cd( II) w sudeckich wodach leczniczych „

13. J. Grochmalska- Mikołajczyk,T. Bąbelek, J.Fistek „ Badania poziomu ołowiu (Pb II) jako wskaźnika zanieczyszczeń w wodach leczniczych Świeradowa i Czerniawy „

14. J. Fistek „ Wody termalne uzdrowisk dolnośląskich szansą poprawy ochrony środowiska i rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego 84”

15. M. Kucharski „ Złoża borowiny udokumentowane w kategorii „ B” i uznane za lecznicze „

16. D. Sziwa „ Analiza stosunków opadowych uzdrowiska Inowrocław z punktu widzenia klimatoterapii”

17. R. Kocwa-Haluch „ Rys historyczny powstania i rozwoju uzdrowiska Morszyn -Zdrój koło Lwowa „

18. M. Smoczkiewiczowa „prof. dr hab. Maria Szmytówna ( 1903 – 1986)

19. T Latour „ Badania kontrolne stężenia jonów fluorkowych w ślinie po podaniu doustnych wód fluorkowych . Pochodzenie arsenu w wodach leczniczych „

 
KONTAKT

Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Zarząd Główny
ul. Leśna 3
87-720 Ciechocinek

tel/fax: 54 283 39 45 lub tel. 54 283 39 15
NIP 891-14-16-614
Nr konta BZ WBK o/ Ciechocinek 66 1500 1780 1217 8001 4444 0000