POLSKIE TOWARZYSTWO BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ

Numer 3-2009

Balneologia Polska 3/ 2009


Postępy w medycynie fizykalnej
Włodzisław Kuliński
Z Kliniki Rehabilitacji z Zakładem Medycyny Fizykalnej WIM w Warszawie
Acta Balneologica, 2009,LI,3; 166-171

Sauna Infrared - fakty i mity
Hanna Tomczak
Z Zakładu Rehabilitacji, Gdański Uniwersytet Medyczny
Acta Balneologica, 2009,LI,3; 172-181

Pola magnetyczne w diagnostyce, terapii i rehabilitacji chorych na stwardnienie rozsiane
Marta Długosz, Aleksandra Stasiak-Pietrzak, Katarzyna Krekora, Jan Czernicki
Z Kliniki Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej z Oddziałem Dziennego Pobytu USK im. WAM - Centralny Szpital Weteranów w Łodzi
Acta Balneologica, 2009,LI,3; 182-188

Ocena skuteczności stosowanych zabiegów fizjoterapeutycznych w leczeniu choroby zwyrodnieniowo-wytwórczej stawów obwodowych i kręgosłupa
Elżbieta Ciejka1, 2, Katarzyna Wójtowicz2
1Z Katedry Fizjoterapii, Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku
2Z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi
2Z Centrum Rehabilitacji INTERMEDICUS w Łodzi
Acta Balneologica, 2009,LI,3; 189-193

Specyfika przebiegu dobowego wybranych wskaźników bioklimatycznych w Kołobrzegu w okresie letnim w latach 1981-1990
Monika Bąkowska
Z Zakładu Geografii Fizycznej i Ochrony Krajobrazów Instytutu Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Acta Balneologica, 2009,LI,3; 194-200

Piętnastoletnie doświadczenie w zakresie poprawy jakości usług rehabilitacyjnych 
V. Biskys, R. Mikelskas
Ze Szpitala Rehabilitacyjnego w Pałandze
Acta Balneologica, 2009,LI,3; 210


Badanie wód mineralnych w praktyce nieuzdrowiskowej
G.M.Szpeizer, W.A. Hutorianskij, A.I. Smirnoff
Panstwowy Uniwesytet w Irkucku, Rosja
Acta Balneologica, 2009,LI,3; 205

KONTAKT

Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Zarząd Główny
ul. Leśna 3
87-720 Ciechocinek

tel/fax: 54 283 39 45 lub tel. 54 283 39 15
NIP 891-14-16-614
Nr konta BZ WBK o/ Ciechocinek 66 1500 1780 1217 8001 4444 0000