POLSKIE TOWARZYSTWO BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ

Numer 4-2009

Balneologia Polska 4/ 2009

 


Ocena właściwości fizyko-chemicznych i chemicznych borowiny regenerowanej
Michał Drobnik, Teresa Latour
Z Zakładu Tworzyw Uzdrowiskowych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Poznaniu
Acta Balneologica, 2009,LI,4; 306-312

Nowy wskaźnik oceny warunków klimatoterapii uzdrowiskowej UTCI
Krzysztof Błażejczyk1, Peter Broede2, Dusan Fiala3, George Havenith4, Ingvar Holmér5, Gerd Jendritzky6, Bernhardt Kampmann7, Anna Kunert7
1Z Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie
2Leibniz Research Centre for Working Environment and Human Factors, Dortmund
3University of Stuttgart
4Loughborough University, UK
5Lund Technical University, Sweden
6University of Freiburg, Germany
7University of Wuppertal, Germany
Acta Balneologica, 2009,LI,4; 313-321

Kliniczne badania dotyczące wpływu wód leczniczych wodorowęglanowych w porównaniu do wpływu wód niskozmineralizowanych na tworzenie kamieni nerkowych
Urszula Smorag1, Oguz Karaguelle1, Armin Johannes Becker2, Christopher Gutenbrunner1
1 Z Kliniki Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji Akademii Medycznej w Hanowerze
2 Z Kliniki Urologii Uniwersytetu Ludwig-Maximillian w Monachium
Acta Balneologica, 2009,LI,4; 289

Balneoterapeutyczny wpływ stosowania kąpieli siarczkowo-siarkowodorowych w uzdrowisku Smrdáky
Jan Lidaj, Alena Masarovičová
Natural Health Spa Smrdáky, 906 03 Smrdáky, Slovakia
Acta Balneologica, 2009,LI,4; 294

Magnetoterapia w leczeniu neuropatii nerwu promieniowego - opis przypadku
JAROSŁAW PASEK1, GRZEGORZ CIEŚLAR1, AGATA STANEK1, TOMASZ PASEK2, ALEKSANDER SIEROŃ1
1 Z Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu
2 Z Działu Rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
Acta Balneologica, 2009,LI,4; 295-299

Ocena funkcjonalna pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych
JADWIGA KUCIEL-LEWANDOWSKA, PAULINA RYGAŁ, MAŁGORZATA PAPROCKA-BOROWICZ, ANDRZEJ KIERZEK, ANDRZEJ POZOWSKI
Z Katedry Fizjoterapii, Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Acta Balneologica, 2009,LI,4; 300-305

Wpływ wybranych zabiegów fizykalnych na wydzielanie beta-endorfin
Aleksandra Stasiak-Pietrzak, Marta Długosz, Katarzyna Krekora, Jan Czernicki
Z Kliniki Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej z Oddziałem Dziennego Pobytu USK im. WAM - Centralny Szpital Weteranów w Łodzi
Acta Balneologica, 2009,LI,4; 258-263

Trening wibracyjny w rehabilitacji osteoporozy
Zbigniew Damijan
Z Katedry Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Acta Balneologica, 2009,LI,4; 264-273

Postępowanie fizykalne w wybranych schorzeniach dermatologicznych
Ewa Fornalczyk-Wachowska1, Włodzisław Kuliński1,2, Agnieszka Iwaniszczuk1,2
1Z Zakładu Medycyny Fizykalnej UM w Łodzi 
2Z Kliniki Rehabilitacji z Zakładem Medycyny Fizykalnej WIM w Warszawie
Acta Balneologica, 2009,LI,4; 274-279

Rehabilitacja w opiece długoterminowej - aspekty kliniczne i społeczne
Jerzy E. Kiwerski
Z Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie Oddział Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Acta Balneologica, 2009,LI,4; 322-326

Sprawozdanie z działalności zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej za lata 2005-2009
Prof. dr hab. Irena Ponikowska
Acta Balneologica, 2009,LI,4; 327-328

Sprawozdanie z XXII Kongresu Balneologicznego
Prof. dr hab. med. Irena Ponikowska
Acta Balneologica, 2009,LI,4; 329-330

KONTAKT

Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Zarząd Główny
ul. Leśna 3
87-720 Ciechocinek

tel/fax: 54 283 39 45 lub tel. 54 283 39 15
NIP 891-14-16-614
Nr konta BZ WBK o/ Ciechocinek 66 1500 1780 1217 8001 4444 0000