POLSKIE TOWARZYSTWO BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ

Numer 1-2010

Balneologia Polska 1/ 2010

 

Ocena terapii przeciwbólowej metodą wielokrotnego impulsu w zespołach bólowych kręgosłupa
Mariusz Pingot1,3, Jan Czernicki2, Monika Łabęcka1,3, Julia Pingot1 
1Z Zakładu Rehabilitacji Leczniczej i Medycyny Fizykalnej w Piotrkowie Trybunalskim
2Z Kliniki Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 5 w Łodzi
3Z Pracowni Rehabilitacji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach, filia w Piotrkowie Trybunalskim
Acta Balneologica, 2010,LII,1; 4-9

Ocena wpływu sztucznych kąpieli kwasowęglowych na układ krążenia
Paulina Wójcik1, Hanna Tomczak2
1Z Zakładu Fizjoterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku
2Z Zakładu Rehabilitacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku
Acta Balneologica, 2010,LII,1; 10-15

Ocena skuteczności terapii prądami TENS i Träberta u chorych z bólem dolnego odcinka kręgosłupa
Jadwiga Kuciel-Lewandowska, Natalia Jarosz
Z Katedry Fizjoterapii, Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Acta Balneologica, 2010,LII,1; 16-23

Zastosowanie naświetlań pasmem UVB 311nm i kąpieli siarczkowo-siarkowodorowych w łuszczycy
Włodzisław Kuliński1,2, Agnieszka Iwaniszczuk1,2, Ewa Fornalczyk-Wachowska1
1Z Zakładu Medycyny Fizykalnej UM w Łodzi
2Z Kliniki Rehabilitacji z Zakładem Medycyny Fizykalnej WIM w Warszawie
Acta Balneologica, 2010,LII,1; 24-30

Najczęstsze przyczyny kierowania chorych na zabiegi fizykoterapeutyczne
Tomasz Saran1, Agnieszka Maruszewska1, Krzysztof Sokołowski1, Piotr Paprzycki2, Andrzej Horoch3
1Z Ośrodka Rehabilitacji Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
2Z Pracowni Badań Czynnościowych Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie
3Z Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie
Acta Balneologica, 2010,LII,1; 32-36

Czy lecznictwo uzdrowiskowe może wspomóc medycynę transplantacyjną?
Magdalena Durlik
Z Kliniki Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Instytutu Transplantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Acta Balneologica, 2010,LII,1; 37-42

Czy leczenie uzdrowiskowe jest wskazane i dostępne dla pacjentów z przewlekłą chorobą nerek?
Krzysztof Marczewski, Dorota Boniek-Poprawa, Marek Maciejewski
Z Katedry Fizjoterapii, Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Acta Balneologica, 2010,LII,1; 43-51

Ocena zróżnicowania warunków bioklimatycznych Przerzeczyna-Zdroju
Anna Beata Adamczyk
Z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Acta Balneologica, 2010,LII,1; 52-59

Mikroorganizmy występujące w wodach siarczkowych
Maria Łebkowska, Ewa Karwowska
Z Zakładu Biologii,Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w Warszawie
Acta Balneologica, 2010,LII,1; 60-63

Chemiczne i biochemiczne właściwości wód mioceńskich zawierających związki humusowe
Teresa Latour, Danuta Sziwa, Michał Drobnik
Z Zakładu Tworzyw Uzdrowiskowych NIZP-PZH w Poznaniu
Acta Balneologica, 2010,LII,1; 64-68

KONTAKT

Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Zarząd Główny
ul. Leśna 3
87-720 Ciechocinek

tel/fax: 54 283 39 45 lub tel. 54 283 39 15
NIP 891-14-16-614
Nr konta BZ WBK o/ Ciechocinek 66 1500 1780 1217 8001 4444 0000