POLSKIE TOWARZYSTWO BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ

Zarząd Główny

Skład Zarządu Głównego

Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej

 

(kadencja 2013-2017) 

Przewodniczacy dr n. med. Jacek Chojnowski 

Dr n med. Jacek Chojnowski Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej

Specjalista z Balneologii i Medycyny Fizykalnej i Chorób Wewnętrznych. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w 2002 roku. Autor i współautor 55 publikacji indeksowanych bibliograficznie z dziedziny lecznictwa uzdrowiskowego, fizjoterapii, diabetologii i chorób metabolicznych. Autor i współautor 120 referatów z dziedziny lecznictwa uzdrowiskowego, diabetologii i chorób metabolicznych wygłoszonych na krajowych i międzynarodowych zjazdach naukowych i szkoleniowych. Współautor trzech podręczników z zakresu fizykoterapii i chorób metabolicznych. Od 1997 roku wykładowca na kursach dla lekarzy specjalizujących się w zakresie balneologii i medycyny fizykalnej. W 2007 roku członek ministerialnej komisji ekspertów Agencji Oceny Technologii Medycznych do spraw świadczeń gwarantowanych w zakresie balneologii i medycyny fizykalnej. Od 2008 roku członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Balneologii i Medycyny Fizykalnej. Członek komisji ekspertów odpowiedzialnych za przygotowanie nowego programu specjalizacji lekarskiej z zakresu Balneologii i Medycyny Fizykalnej

Członek rady naukowej czasopisma Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej „Acta Balneologica”

Od 1996 roku członek Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej, od 2005 roku Sekretarz Zarządu Głównego Towarzystwa. Od 2013 roku Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej

Członek Komitetu Naukowego ostatnich 5 Zjazdów i Kongresów Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej, Sekretarz Komitetu Naukowego ostatnich dwóch zjazdów

Członek Towarzystw Naukowych: Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Towarzystwa Internistów Polskich, Naukowego Towarzystwa Leczenia Otyłości.

Członek międzynarodowych komitetów ekspertów na zjazdach Towarzystw o zasięgu ogólnoświatowym z dziedziny lecznictwa uzdrowiskowego Femtec i ISMH

Ulubiony sposób spędzania wolnego czasu to turystyka pod namiotem, Prywatne hobby brydż, szachy, wędkarstwo.

 

Elekt- prof. dr hab. Irena Ponikowska

Sekretarz- dr Hanna Tomczak

Skarbnik dr Robert Szafkowski

red. nacz. Acta Balneologica prof. dr hab. Włodzisław Kuliński

czlonkowie zarządu: 
dr Latour Teresa
prof. Marczewski Krzysztof
dr Kalmus Piotr
dr Kuchcik Magdalena
prof. Cieślar Grzegorz
prof. Ferenc Tomasz
prof. Marczewski Krzysztof
dr Svejda-Hutnikiewicz Ewa
dr Górniok-Wiecheć Barbara
prof. Samborski Włodzimierz
prof. Latosiewicz Robert
prof. Kuliński Włodzisław

 

KONTAKT

Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Zarząd Główny
ul. Leśna 3
87-720 Ciechocinek

tel/fax: 54 283 39 45 lub tel. 54 283 39 15
NIP 891-14-16-614
Nr konta BZ WBK o/ Ciechocinek 66 1500 1780 1217 8001 4444 0000