POLSKIE TOWARZYSTWO BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ
2015-04-23

Informacja o egzaminie specjalizacyjnym z balneologii i medycyny fizykalnej w sesji wiosennej 2015r.

Z  życia Towarzystwa

Informacja o egzaminie specjalizacyjnym z balneologii i medycyny fizykalnej w sesji wiosennej 2015r.

W dniu 14.04.2015r odbył się egzamin specjalizacyjny z balneologii i medycyny fizykalnej.

W tym roku egzamin przebiegał już według nowych zasad. Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Zdrowia zlikwidowany został egzamin praktyczny, na to miejsce wprowadzono dodatkowe pytanie (szóste) w czasie egzaminu ustnego. Dotyczyło ono techniki wykonywania zabiegu balneologicznego i fizykoterapeutycznego.

Egzamin składał się z 2 części tj. egzaminu testowego i ustnego.

Egzamin testowy odbył się w dniu 01.04. w Łodzi w Centrum Egzaminów Medycznych.

Chęć zdawania egzaminu specjalizacyjnego zadeklarowało 20 osób i zgłosiło się na test do Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Egzamin testowy zdało 13 osób a więc 7 osób tego egzaminu nie zdało.

Test obejmował 120 pytań jednorazowego wyboru, na które prawidłowo należało odpowiedzieć przynajmniej na 72 pytania.

Egzamin ustny odbył się w dniu 14.04.2014r w Katedrze Balneologii i Medycyny Fizykalnej CM w Ciechocinku do którego przystąpiło 12 osób.

Przewodniczącą Komisji Egzaminacyjnej była prof. Irena Ponikowska a Członkami Komisji byli: prof. Włodzisław Kuliński, dr med. Robert Szafkowski i dr n. med. Jacek Chojnowski.

Niżej wymienione osoby zdały pełny egzamin specjalizacyjny z balneologii i medycyny fizykalnej w sesji wiosennej 2015r:

- Kaniuka Maria z Warszawy

- Kołaczyński Krzysztof z Lubomina

- Kostecki Edward z Wrocławia

- Dłubak Andrzej z Zabrza

- Dłubak Anna z Zabrza

- Rataj Michał z Wrocławia

- Kowalski Michał z Lublina

- Bigus-Hołubowicz Czesława z Jawora

- Smętek-Wierciło Agnieszka z Gniewkowa

- Niedzielska Anna z Gdańska

- Żarkiewicz Robert z Torunia

Nowo wykreowani specjaliści otrzymali na pamiątkę ostatni egzemplarz Acta Balneologica z podpisami Komisji Egzaminacyjnej.

W imieniu Komisji Egzaminacyjnej składam najserdeczniejsze gratulacje wszystkim uczestnikom zdanego egzaminu z życzeniami dalszego rozwoju naukowego i zawodowego.

A osoby, które nie zdały części egzaminu zachęcam gorąco do podejmowania dalszej próby zdawania.

 

prof. dr hab. Irena Ponikowska

KONTAKT

Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Zarząd Główny
ul. Leśna 3
87-720 Ciechocinek

tel/fax: 54 283 39 45 lub tel. 54 283 39 15
NIP 891-14-16-614
Nr konta BZ WBK o/ Ciechocinek 66 1500 1780 1217 8001 4444 0000