POLSKIE TOWARZYSTWO BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ
2015-11-16

Informacja o egzaminie specjalizacyjnym z balneologii i medycyny fizykalnej w sesji jesiennej 2015r.

Informacja o egzaminie specjalizacyjnym z balneologii i medycyny fizykalnej w sesji jesiennej 2015r.

W dniach 10 i 13 listopada odbył się egzamin specjalizacyjny z balneologii i medycyny fizykalnej.

Egzamin składał się z 2 części tj. egzaminu testowego i ustnego.

Egzamin testowy odbył się 10 listopada w Łodzi w Centrum Egzaminów Medycznych.

Do zdawania egzaminu specjalizacyjnego zakwalifikowanych zostało 30 osób, ale tylko 21 osób zgłosiło się na test do Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Egzamin testowy zdało 16 osób, 5 osób testo nie zdało. Osoby te będą miały szanse przystąpić do egzaminu w następnej sesji wiosennej 2016r.

Test obejmował 120 pytań jednorazowego wyboru, na które prawidłowo należało odpowiedzieć przynajmniej na 72 pytania.

Egzamin ustny odbył się w 13 listopada w Katedrze Balneologii i Medycyny Fizykalnej CM w Ciechocinku.

Do egzaminu ustnego przystąpiło 14 osób, które zdały wcześniej test. Powołane zostały dwie Komisje Egzaminacyjne w skład, których wchodzili: I Komisja Egzaminacyjna- prof. dr hab. Irena Ponikowska, dr n. med. Konrad Włodarczyk, dr n. med. Robert Szafkowski, II Komisja Egzmaninacyjna- prof. dr hab. Włodzisław Kuliński, dr n. med. Jacek Chojnowski, dr n. med. Piotr Kalmus.

Niżej wymienione osoby zdały pełny egzamin specjalizacyjny z balneologii i medycyny fizykalnej w sesji jesiennej 2015r:

 • Kierznowski Andrzej z Kołobrzegu

 • Bońkowski Miłosz z Warszawy

 • Kogutowicz-Reichel Ewa z Kołobrzegu

 • Burzej Agata z Krynicy Zdroju

 • Maksimowski Marcin z Warszawy

 • Bownik Irena z Warszawy

 • Marcinowski Dariusz z Ciechocinka

 • Walewski Wojciech z Lublina

 • Czyrnek Beata z Rabki Zdroju

 • Markiewicz Marzena z Bydgoszczy

 • Zegarska Jolanta z Torunia

 • Orządała Anna z Krakowa

 • Średnicka Beata z Piechowic

 • Szudejko Joanna z Warszawy

Nowo wykreowani specjaliści otrzymali na pamiątkę egzemplarz Acta Balneologica z podpisami Komisji Egzaminacyjnej.

W imieniu Komisji Egzaminacyjnej składam najserdeczniejsze gratulacje wszystkim uczestnikom zdanego egzaminu z życzeniami dalszego rozwoju naukowego i zawodowego.

A osoby, które nie zdały części egzaminu zachęcam gorąco do podejmowania dalszej próby zdawania.

prof. dr hab. Irena Ponikowska

KONTAKT

Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Zarząd Główny
ul. Leśna 3
87-720 Ciechocinek

tel/fax: 54 283 39 45 lub tel. 54 283 39 15
NIP 891-14-16-614
Nr konta BZ WBK o/ Ciechocinek 66 1500 1780 1217 8001 4444 0000