POLSKIE TOWARZYSTWO BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ
2015-12-19

Informacje o kursie doskonalącym.

W dniach 30.11.-11.12.2015r. odbył się kurs pt. ,,Metody i programy lecznicze w medycynie uzdrowiskowej i fizykalnej”

Kurs przeznaczony był dla lekarzy pracujących lub rozpoczynających pracę w placówkach lecznictwa uzdrowiskowego i fizykalnego nie posiadających i nie planujących rozpoczęcia specjalizacji z balneologii i medycyny fizykalnej.

W kursie wzięło udział 63 lekarzy z całej Polski a w tym z Kalisza, Nysy, Bydgoszczy, Białogardu, Rymanowa, Ustki, Koszalina, Gdańska, Włocławka, Trzebnicy, Nowego Sącza, Lubania, Olkusza, Warszawy, Rzeszowa, Łodzi, Bochni, Opola, Polanicy Zdroju, Ustrzyk Dolnych, Świnoujścia, Korczyna, Zabrza, Inowrocławia i Olsztyna.

Kurs miał charakter podstawowy obejmował część zagadnień ogólnych i szczegółowych z zakresu balneologii i medycyny fizykalnej.

Kurs odbył się w Uzdrowiskowym Szpitalu Klinicznym w Ciechocinku pod kierunkiem prof. dr hab. Ireny Ponikowskiej.

Do wykładów zaproszono wybitnych specjalistów zajmujących się szczegółowo daną dziedziną.

Kurs trwał dwa tygodnie, obejmował 81 godzin. Każdy dzień edukacyjny był całkowicie wypełniony przez 9-10 godzin- wykłady i ćwiczenia.

Omówiono następujące zagadnienia:

 • podstawy kliniczne balneologii i medycyny fizykalnej

 • przegląd standardowych metod leczniczych w balneologii i medycynie fizykalnej

 • balneoterapia- kąpiele lecznicze, inhalacje, irygacje

 • wskazania i przeciwwskazania do lecznictwa uzdrowiskowego

 • podstawy elektrolecznictwa i ultradźwięków

 • podstawy ginekologii uzdrowiskowej

 • podstawy gastroenterologii

 • podstawy światłolecznictwa

 • podstawy peloidoterapii

 • podstawy balneochemii

 • podstawy bioklimatologii

 • podstawy kinezyterapii

 • podstawy reumatologii

 • wybrane problemy z hydrologii wód leczniczych

 • podstawy ortopedii w chorobach narządu ruchu

 • hydroterapia

 • laseroterapia

 • podstawy krioterapii

 • leczenie uzdrowiskowe chorób kardiologicznych

 • podstawy ozonoterapii

 • leczenie uzdrowiskowe nadciśnienia tętniczego

 • leczenie uzdrowiskowe cukrzycy

 • zasady łączenia zabiegów balneofizykalnych

 • podstawy higieny uzdrowiskowej

 • podstawy geriatrii uzdrowiskowej

Na zakończenie kursu uczestnicy byli zobowiązani do zdania testu z zakresu tematyki omawianej na kursie.Test obejmował 44 pytania jednorazowego wyboru.

Wszyscy test zdali i na tej podstawie otrzymali certyfikat ukończenia kursu.

Oprócz certyfikatu uczestnicy otrzymali 40 punktów edukacyjnych.

Podkreślić należy, że uczestnicy kursu wykazali wielkie zainteresowanie w dążeniu do zdobywania wiedzy. Kilkanaście osób spośród uczestników kursu deklarowało chęć podjęcia specjalizacji z zakresu balneologii i medycyny fizykalnej. W opinii lekarzy uczestników, kurs był bardzo ciekawy, tematyka przedstawiona była przez wykładowców nie tylko ciekawie ale i na wysokim poziomie.

uczestnictwo w kursie pozwoliło na znaczne poszerzenie wiedzy i jej usystematyzowanie.

Wielu z uczestników było zaskoczonych, że balneologia i medycyna fizykalna jest tak obszerną dziedziną.

W czasie kursu panowała koleżeńska atmosfera. Organizatorzy wspólnie z uczestnikami, w tym ze Starostą lek. med. Koreckim Jackiem, stworzyli dobre warunki do integracji środowiska balneologów.

KONTAKT

Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Zarząd Główny
ul. Leśna 3
87-720 Ciechocinek

tel/fax: 54 283 39 45 lub tel. 54 283 39 15
NIP 891-14-16-614
Nr konta BZ WBK o/ Ciechocinek 66 1500 1780 1217 8001 4444 0000