POLSKIE TOWARZYSTWO BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ

MEDAL OCZKI

Wojciech Oczko (1537-1599) nazywany jest ojcem polskiej balneologii. Jego zasługi na polu medycyny są jednak znacznie szersze.

Biorąc pod uwagę fakt, że jako pierwszy opublikował prace w dziejach medycyny w języku polskim, mógłby być nazywany ojcem polskiej medycyny, który jako pierwszy wprowadził do medycyny terminologię w języku polskim. Doktor medycyny, który ten zaszczytny tytuł uzyskał na studiach medycznych w Padwie i Bolonii był nadwornym lekarzem dwóch polskich królów: Stefana Batorego i Zygmunta III., wcześniej biskupa krakowskiego Franciszka Krasińskiego. Jednak w pamięci pokoleń pozostał głównie jako autor „ Cieplic” (1578), dzieła które zapoczątkowuje naukowe podejście do balneologii opisując wody mineralne występujące w Polsce oraz podając ich działanie i metody leczenia tymi wodami.

Jest znany również jako propagator aktywności ruchowej którego słowa: „Ruch zastąpi prawie każdy lek, podczas gdy żaden lek nie zastąpi ruchu” do tej pory nic nie straciło na swojej aktualności. W Polsce upamiętniają Wojciecha Oczkę pomniki, nazwy ulic, placów i tablice pamiątkowe. W balneologii medal imienia Wojciecha Oczki stał się najwyższym honorowym odznaczeniem. Kapituła orderu przyznaje go tylko dwóm wybitnym balneologom co dwa lata , doceniając wybitne osiągnięcia dla polskiej i światowej balneologii.

fileLaudacja_na_czesc_prof._dr_hab._n_med._Aleksandra_Sieronia.odt
fileLaudacja_na_czesc_prof._Wlodzislawa_Kulinskiego.odt
fileLaudacja_na_czesc_prof._Wieslawa_Kochanskiego.odt
fileLaudacja_na_czesc_prof._dr_hab._n._med._Ireny_Ponikowskiej.odt
docRegulamin_przyznawania_Medalu_Oczki.doc
KONTAKT

Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Zarząd Główny
ul. Leśna 3
87-720 Ciechocinek

tel/fax: 54 283 39 45 lub tel. 54 283 39 15
NIP 891-14-16-614
Nr konta BZ WBK o/ Ciechocinek 66 1500 1780 1217 8001 4444 0000