POLSKIE TOWARZYSTWO BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ
2016-05-11

Informacja o egzaminie specjalizacyjnym z balneologii i medycyny fizykalnej w sesji wiosennej 2016r.

W dniach 30 marca i 1 kwietnia .2016r odbył się egzamin specjalizacyjny z balneologii i medycyny fizykalnej.

W tym roku egzamin przebiegał już według nowych zasad. Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Zdrowia zlikwidowany został egzamin praktyczny, na to miejsce wprowadzono dodatkowe pytanie (szóste) w czasie egzaminu ustnego. Dotyczyło ono techniki wykonywania zabiegu balneologicznego i fizykoterapeutycznego.

Egzamin składał się z 2 części tj. egzaminu testowego i ustnego.

Egzamin testowy odbył się w dniu 30 marca. w Łodzi w Centrum Egzaminów Medycznych.

Chęć zdawania egzaminu specjalizacyjnego zadeklarowało 36 osób, i taka liczba zgłosiła się na test do Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Egzamin testowy zdało 19 osób a więc 17 osób tego egzaminu nie zdały.

Test obejmował 120 pytań jednorazowego wyboru, na które prawidłowo należało odpowiedzieć przynajmniej na 72 pytania.

Zgodnie z nowymi zasadami wszystkie osoby zakwalifikowane do egzaminu, tj. 19 osób miały prawo przystąpić do egzaminu ustnego.

Egzamin ustny odbył się w dniu 1 kwietnia w Katedrze Balneologii i Medycyny Fizykalnej CM w Ciechocinku do którego przystąpiło 18 osób.

Przewodniczącą I Komisji Egzaminacyjnej była prof. Irena Ponikowska a. Członkami Komisji byli: dr n. med. Konrad Włodarczyk i dr n. med. Robert Szafkowski natomiast w II Komisji Egzaminacyjnej Przewodniczącym był prof. Włodzisław Kuliński a Członkami Komisji byli: dr n. med. Piotr Kalmus i dr n. med. Jacek Chojnowski.

Niżej wymienione osoby zdały pełny egzamin specjalizacyjny z balneologii i medycyny fizykalnej w sesji wiosennej 2016r:

- Kubicz Andrzej z Wrocławia

- Szkudlarek Beata z Olsztyna

- Rozen Katarzyna z Wałbrzycha

- Sokoluk Beata z Lublina

- Rowiński Sławomir z Krapkowic

- Grzyb Katarzyna z Nałęczowa

- Gospodaryk Anna z Zamośćia

- Gierczak-Zdunek Małgorzata z Lublina

- Karasek Marek z Koszalina

- Krasowska Ewa z Ustrzyk Dolnych

- Leśniak Ewa z Nowego Sącza

- Słabiak Jacek z Wieliczki

- Rydz Paweł z Połczyna Zdroju

- Lewiński Adam z Ustki

- Zacharewicz Jarosław z Radomska

- Śledzik Aneta z Buska-Zdroju

- Suski Sławomir z Dąbek

- Zawisza-Skawska Joanna z Buska-Zdroju

Nowo wykreowani specjaliści otrzymali na pamiątkę ostatni egzemplarz Acta Balneologica z podpisami Komisji Egzaminacyjnej.

W imieniu Komisji Egzaminacyjnej składam najserdeczniejsze gratulacje wszystkim uczestnikom zdanego egzaminu z życzeniami dalszego rozwoju naukowego i zawodowego.

A osoby, które nie zdały części egzaminu zachęcam gorąco do podejmowania dalszej próby zdawania.

prof. dr hab. Irena Ponikowska

KONTAKT

Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Zarząd Główny
ul. Leśna 3
87-720 Ciechocinek

tel/fax: 54 283 39 45 lub tel. 54 283 39 15
NIP 891-14-16-614
Nr konta BZ WBK o/ Ciechocinek 66 1500 1780 1217 8001 4444 0000