POLSKIE TOWARZYSTWO BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ
2016-08-17

Konferencja

Mamy ogromny zaszczyt poinformować, iż 14 października 2016 r. w Ciechocinku odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Uzdrowiska Polskie z nową ofertą zdrowotną dla seniora”.

Konferencja skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych polityką senioralną w Polsce - lekarzy uzdrowiskowych, geriatrów, lekarzy rodzinnych, liderów w dziedzinie ochrony zdrowia oraz do przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych zagadnieniami polityki senioralnej.

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na duży potencjał polskiego lecznictwa uzdrowiskowego w leczeniu i profilaktyce oraz w holistycznym podejściu do osób w wieku senioralnym w aspekcie ogromnych potrzeb na tego typu usługi. Podczas konferencji zostanie poruszona m.in. następująca problematyka:

  • podstawowe problemy zdrowotne chorych wwieku senioralnym, którymi może z powodzeniem zająć się lecznictwo uzdrowiskowe - zwrócona zostanie uwaga na holistyczne podejście do pacjenta, typowe dla leczenia uzdrowiskowego, a tak ważne w przypadku osób, które często z racji swojego wieku mają kilka chorób przewlekłych,
  • możliwości usprawniania chorych, zapobiegania wykluczeniu społecznemu oraz utrzymywania aktywności społecznej i zawodowej,
  • psychologia i psychoterapia senioralna,
  • źródła finansowania senioralnych usług uzdrowiskowych.
pdfKONFERENCJA_NAUKOWA_-_LIST_INFORMUJACY.pdf
KONTAKT

Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Zarząd Główny
ul. Leśna 3
87-720 Ciechocinek

tel/fax: 54 283 39 45 lub tel. 54 283 39 15
NIP 891-14-16-614
Nr konta BZ WBK o/ Ciechocinek 66 1500 1780 1217 8001 4444 0000