POLSKIE TOWARZYSTWO BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ
2017-02-09

Komunikat Kongresowy Nr 1

W dniach 14-17.09.2017r odbędzie się w Szczawnicy XXVI Kongres Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej.

Kongres ma charakter krajowy z udziałem gości zagranicznych.

Przewiduje się dwie sesje naukowe prowadzone w języku angielskim dotyczące najważniejszych osiągnięć naukowych w dziedzinie balneologii i lecznictwa uzdrowiskowego w różnych krajach świata.

Pozostałe sesje (ustne i plakatowe) poświęcone będą postępom w balneologii, fizykoterapii, balneochemii, klimatologii, geologii uzdrowiskowej. Przewiduje się również specjalną sesję poświęconą zagadnieniom zarządzania zakładami lecznictwa uzdrowiskowego.

Zapraszamy lekarzy balneologów a zwłaszcza będących w trakcie specjalizacji, lekarzy innych specjalności zainteresowanych lecznictwem uzdrowiskowym i fizykoterapią oraz dyrektorów zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, fizykoterapeutów i pielęgniarki.

Kolejny komunikat zamieścimy na stronie internetowej naszego Towarzystwa www.balneologia.pl

Serdecznie zapraszamy do pięknego uzdrowiska Szczawnica.

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego:

Prezes Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej

dr n. med. Jacek Chojnowski

KONTAKT

Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Zarząd Główny
ul. Leśna 3
87-720 Ciechocinek

tel/fax: 54 283 39 45 lub tel. 54 283 39 15
NIP 891-14-16-614
Nr konta BZ WBK o/ Ciechocinek 66 1500 1780 1217 8001 4444 0000