POLSKIE TOWARZYSTWO BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ
2017-12-01

Z życia Towarzystwa

W dniach 22 i 27 listopada odbył się egzamin specjalizacyjny z balneologii i medycyny fizykalnej.

Egzamin składał się z 2 części tj. egzaminu testowego i ustnego.

Egzamin testowy odbył się 22 listopada w Łodzi w Centrum Egzaminów Medycznych.

Do zdawania egzaminu specjalizacyjnego  na test do Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi zgłosiły się 18 osób. Egzamin testowy zdało 12 osób.

Test obejmował 120 pytań jednorazowego wyboru, na które prawidłowo należało odpowiedzieć przynajmniej na 72 pytania.

Egzamin ustny odbył się w 27 listopada w Katedrze Balneologii i Medycyny Fizykalnej CM w Ciechocinku.

Na egzamin ustny do Ciechocinka stawiło się 12 osób oraz dodatkowe dwie osoby z sesji wiosennej.

Do egzaminu ustnego przystąpiło 13 osób, które zdały wcześniej test. Jedna osoba odmówiła przystąpienia do egzaminu ustnego.

 Powołane zostały dwie Komisje Egzaminacyjne w skład, których wchodzili: I Komisja Egzaminacyjna- prof. dr hab. Irena Ponikowska, dr n. med. Konrad Włodarczyk, dr n. med. Robert Szafkowski, II Komisja Egzmaninacyjna- prof. dr hab. Włodzisław Kuliński, dr n. med. Jacek Chojnowski, dr n. med. Piotr Kalmus.

Niżej wymienione osoby zdały pełny egzamin specjalizacyjny z balneologii i medycyny fizykalnej w sesji jesiennej 2017r:

 • Dróżdż Piotr z Kołobrzegu
 • Kozłowski Romuald z Świnoujścia
 • Misiewicz Irena z Dusznik Zdroju
 • Niemiec Marta z Krynicy Zdroju
 • Potyrała Beata z Łodzi
 • Waluch Adam z Poznania
 • Zachara Jarosław z Krakowa
 • Bergiel Grażyna z Kołobrzegu
 • Grębowski Radosław z Warszawy
 • Lizińska Karolina z Bydgoszczy
 • Rokowska-Waluch Anita z Poznania
 • Tutak-Walczak Dorota z Staszowa
 • Wymysłowska-Jachowska Beata z Kołobrzegu

Nowo wykreowani specjaliści otrzymali na pamiątkę egzemplarz Acta Balneologica z podpisami Komisji Egzaminacyjnej.

W imieniu Komisji Egzaminacyjnej składam najserdeczniejsze gratulacje wszystkim uczestnikom zdanego egzaminu z życzeniami dalszego rozwoju naukowego i zawodowego.

A osoby, które nie zdały części egzaminu zachęcam gorąco do podejmowania dalszej próby zdawania.

prof. dr hab. Irena Ponikowska

KONTAKT

Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Zarząd Główny
ul. Leśna 3
87-720 Ciechocinek

tel/fax: 54 283 39 45 lub tel. 54 283 39 15
NIP 891-14-16-614
Nr konta BZ WBK o/ Ciechocinek 66 1500 1780 1217 8001 4444 0000