POLSKIE TOWARZYSTWO BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ
2019-11-08

Z życia Towarzystwa

Informacja o egzaminie specjalizacyjnym z balneologii i medycyny fizykalnej w sesji jesiennej 2019r.

W dniach 30 paździrnika i 5 listopada odbył się egzamin specjalizacyjny z balneologii i medycyny fizykalnej.

Egzamin składał się z 2 części tj. egzaminu testowego i ustnego.

Egzamin testowy odbył się 30 października w Łodzi w Centrum Egzaminów Medycznych.

Do zdawania egzaminu specjalizacyjnego  na test do Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi zgłosiło się 20 osób. Egzamin testowy zdało 12 osób.

Test obejmował 120 pytań jednorazowego wyboru, na które prawidłowo należało odpowiedzieć przynajmniej na 72 pytania.

Egzamin ustny odbył się w 5 listopada w Katedrze Balneologii i Medycyny Fizykalnej CM w Ciechocinku.

Do egzaminu ustnego przystąpiło 12 osób, które zdały wcześniej test. 

Do egzaminu ustnego przystąpiło 11 osób, które zdały wcześniej test. Powołane zostały dwie Komisje Egzaminacyjne w skład, których wchodzili: I Komisja Egzaminacyjna- prof. dr hab. Irena Ponikowska, dr n. med. Konrad Włodarczyk, dr n. med. Jacek Chojnowski  , II Komisja Egzmaninacyjna- prof. dr hab. Włodzisław Kuliński, dr n. med.Robert Szafkowski, dr n. med. Piotr Kalmus.

Niżej wymienione osoby zdały pełny egzamin specjalizacyjny z balneologii i medycyny fizykalnej w sesji jesiennej 2019r:

 • Anna Dobrowolska-Wąsowicz z Kościerzyna
 • Jacek Hincz z Gdańska
 • Piotr Krawiec z Kraśnika
 • Paweł Przesmycki z Warszawy
 • Elżbieta Szymańska z Wrocławia
 • Witold Woch z Nowego Sącza
 • Monika Czerska z Siedlec
 • Elżbieta Guściora-Król z Krakowa
 • Wojciech Klonowski z Rypina
 • Małgorzata Poręba z Wrocławia
 • Beata Szajna-Sołyga z Iwonicza Zdroju
 • Regina Wasilewska-Kita z Dąbek

Nowo wykreowani specjaliści otrzymali na pamiątkę egzemplarz Acta Balneologica z podpisami Komisji Egzaminacyjnej.

W imieniu Komisji Egzaminacyjnej składam najserdeczniejsze gratulacje wszystkim uczestnikom zdanego egzaminu z życzeniami dalszego rozwoju naukowego i zawodowego.

A osoby, które nie zdały części egzaminu zachęcam gorąco do podejmowania dalszej próby zdawania.

prof. dr hab. Irena Ponikowska

KONTAKT

Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Zarząd Główny
ul. Leśna 3
87-720 Ciechocinek

tel/fax: 54 283 39 45 lub tel. 54 283 39 15
NIP 891-14-16-614
Nr konta BZ WBK o/ Ciechocinek 66 1500 1780 1217 8001 4444 0000